ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ปรับปรุงเมื่อ 18 ก.ย. 2561
วันที่ประกาศข่าว 18 ก.ย. 2561  |  อ่าน 15   |  ดูรายละเอียดข่าว
ปรับปรุงเมื่อ 17 ก.ย. 2561

ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ซื้อครุภัณฑ์ภายใต้โครงการป้องกันและรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนผู้รับบริการและบุคลากรของศาลปกครองยะลา จำนวน 5 รายการ และครุภัณฑ์สำหรับศาลปกครองภูมิภาคแห่งใหม่ (สุพรรณบุรี ภูเก็ต และยะลา) จำนวน 1 รายการ)

ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ซื้อครุภัณฑ์ภายใต้โครงการป้องกันและรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนผู้รับบริการและบุคลากรของศาลปกครองยะลา จำนวน 5 รายการ และครุภัณฑ์สำหรับศาลปกครองภูมิภาคแห่งใหม่ (สุพรรณบุรี ภูเก็ต และยะลา) จำนวน 1 รายการ)

วันที่ประกาศข่าว 17 ก.ย. 2561  |  อ่าน 11   |  ดูรายละเอียดข่าว
ปรับปรุงเมื่อ 14 ก.ย. 2561
วันที่ประกาศข่าว 14 ก.ย. 2561  |  อ่าน 14   |  ดูรายละเอียดข่าว