ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ปรับปรุงเมื่อ 23 ก.ค. 2562

ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบบัตรคิวเพื่อบริการประชาชน จำนวน 4 รายการ ภายใต้โครงการพัฒนาและนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการของศาลปกครอง (Office Automation/e-Office) กิจกรรมการพัฒนาระบบบัตรคิวเพื่อบริการประชาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบบัตรคิวเพื่อบริการประชาชน จำนวน 4 รายการ ภายใต้โครงการพัฒนาและนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการของศาลปกครอง (Office Automation/e-Office) กิจกรรมการพัฒนาระบบบัตรคิวเพื่อบริการประชาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศข่าว 23 ก.ค. 2562  |  อ่าน 8   |  ดูรายละเอียดข่าว
ปรับปรุงเมื่อ 23 ก.ค. 2562
วันที่ประกาศข่าว 23 ก.ค. 2562  |  อ่าน 7   |  ดูรายละเอียดข่าว
ปรับปรุงเมื่อ 19 ก.ค. 2562
วันที่ประกาศข่าว 19 ก.ค. 2562  |  อ่าน 10   |  ดูรายละเอียดข่าว
ปรับปรุงเมื่อ 18 ก.ค. 2562

ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบตรวจสอบและยืนยันตัวบุคคล และการพัฒนาระบบเชื่อมโยงกับระบบธนาคารออนไลน์ (e-payment) และระบบรายงานต่างๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พร้อมตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบตรวจสอบและยืนยันตัวบุคคล และการพัฒนาระบบเชื่อมโยงกับระบบธนาคารออนไลน์ (e-payment) และระบบรายงานต่างๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พร้อมตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

วันที่ประกาศข่าว 18 ก.ค. 2562  |  อ่าน 19   |  ดูรายละเอียดข่าว