ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ปรับปรุงเมื่อ 12 ต.ค. 2560

ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้ สวนไม้ประดับและสนามหญ้าบริเวณอาคารที่ทำการศาลปกครองอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้ สวนไม้ประดับและสนามหญ้าบริเวณอาคารที่ทำการศาลปกครองอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

วันที่ประกาศข่าว 12 ต.ค. 2560  |  อ่าน 10   |  ดูรายละเอียดข่าว
ปรับปรุงเมื่อ 11 ต.ค. 2560
วันที่ประกาศข่าว 11 ต.ค. 2560  |  อ่าน 19   |  ดูรายละเอียดข่าว
ปรับปรุงเมื่อ 6 ต.ค. 2560
วันที่ประกาศข่าว 6 ต.ค. 2560  |  อ่าน 33   |  ดูรายละเอียดข่าว