ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ปรับปรุงเมื่อ 25 พ.ค. 2563
วันที่ประกาศข่าว 25 พ.ค. 2563  |  อ่าน 4   |  ดูรายละเอียดข่าว
ปรับปรุงเมื่อ 22 พ.ค. 2563

ร่างประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับกิจกรรมพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและเอกสารในสำนวนคดีและไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ภายในระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 9 รายการ ภายใต้โครงการจัดหา/ปรับปรุงคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายและระบบความมั่นคงปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) พร้อมตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ร่างประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับกิจกรรมพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและเอกสารในสำนวนคดีและไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ภายในระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 9 รายการ ภายใต้โครงการจัดหา/ปรับปรุงคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายและระบบความมั่นคงปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) พร้อมตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

วันที่ประกาศข่าว 22 พ.ค. 2563  |  อ่าน 17   |  ดูรายละเอียดข่าว
ปรับปรุงเมื่อ 18 พ.ค. 2563
วันที่ประกาศข่าว 18 พ.ค. 2563  |  อ่าน 28   |  ดูรายละเอียดข่าว