ขนาดอักษร

ประกาศสำนักงานศาลปกครองยะลา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ นายช่างคอมพิวเตอร์ นายช่างไฟฟ้า เลขานุการประจำองค์คณะ พนักงานหน้าบัลลังก์ และพนักงานเดินหมาย

สำนักงานศาลปกครองยะลามีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง สังกัดสำนักงานศาลปกครองยะลา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร 
ตำแหน่งที่ 1 พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่งที่ 2 นายช่างคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่งที่ 3 นายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 4 เลขานุการประจำองค์คณะ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 5 พนักงานหน้าบัลลังก์ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งที่ 6 พนักงานเดินหมาย จำนวน 2 อัตรา

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบ

วันทีประกาศข่าว: 23 ม.ค. 2562

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดข่าวสมัครงาน

แนวธงคำตอบ ข้อสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารบราชการสังก...
22 เม.ย. 2562อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครองยะลา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (การทดสอบปฏิบัติ) และมีสิท...
18 เม.ย. 2562อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี เรื่อง วัน เวลา สถานที่สอบ เนื้อหาวิชาที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความรู้ความสา...
10 เม.ย. 2562อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่ง...
5 เม.ย. 2562อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่ง...
2 เม.ย. 2562อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครองสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ในการสอบคัดเลือกบุคคลท...
29 มี.ค. 2562อ่านต่อ