ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข่าวสมัครงาน
ข่าวสมัครงาน

ปรับปรุงเมื่อ 14 พ.ค. 2562, 15:35น.
วันที่ประกาศข่าว 14 พ.ค. 2562  |  อ่าน 268   |  ดูรายละเอียดข่าว
ปรับปรุงเมื่อ 1 พ.ค. 2562, 10:46น.

ประกาศสำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศสำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี เรื่อง วัน เวลา สถานทีสอบฯ ลงวันที่ 10 เมษายน 2562 เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับตำแหน่งพนักงานเดินหมาย และพนักงานขับรถยนต์ และยกเลิกการสอบเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2562 เฉพาะตำแหน่งพนักงานเดินหมาย และพนักงานขับรถยนต์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ สำหรับตำแหน่งพนักงานเดินหมาย และพนักงานขับรถยนต์ใหม่

ประกาศสำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศสำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี เรื่อง วัน เวลา สถานทีสอบฯ ลงวันที่ 10 เมษายน 2562 เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับตำแหน่งพนักงานเดินหมาย และพนักงานขับรถยนต์ และยกเลิกการสอบเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2562 เฉพาะตำแหน่งพนักงานเดินหมาย และพนักงานขับรถยนต์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ สำหรับตำแหน่งพนักงานเดินหมาย และพนักงานขับรถยนต์ใหม่

วันที่ประกาศข่าว 1 พ.ค. 2562  |  อ่าน 746   |  ดูรายละเอียดข่าว
ปรับปรุงเมื่อ 30 เม.ย. 2562, 16:56น.
วันที่ประกาศข่าว 30 เม.ย. 2562  |  อ่าน 1273   |  ดูรายละเอียดข่าว
ปรับปรุงเมื่อ 22 เม.ย. 2562, 10:41น.
วันที่ประกาศข่าว 22 เม.ย. 2562  |  อ่าน 1577   |  ดูรายละเอียดข่าว
ปรับปรุงเมื่อ 18 เม.ย. 2562, 14:35น.

ประกาศสำนักงานศาลปกครองยะลา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (การทดสอบปฏิบัติ) และมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งในการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และตำแหน่งพนักงานเดินหมาย

ประกาศสำนักงานศาลปกครองยะลา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (การทดสอบปฏิบัติ) และมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งในการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และตำแหน่งพนักงานเดินหมาย

วันที่ประกาศข่าว 18 เม.ย. 2562  |  อ่าน 3027   |  ดูรายละเอียดข่าว
ปรับปรุงเมื่อ 10 เม.ย. 2562, 11:23น.

ประกาศสำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี เรื่อง วัน เวลา สถานที่สอบ เนื้อหาวิชาที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งในการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง ตำแหน่งนายช่างโยธา นายช่างคอมพิวเตอร์ เลขานุการประจำองค์คณะ บรรณารักษ์ พนักงานธุรการ พนักงานเดินหมาย และพนักงานขับรถยนต์

ประกาศสำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี เรื่อง วัน เวลา สถานที่สอบ เนื้อหาวิชาที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งในการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง ตำแหน่งนายช่างโยธา นายช่างคอมพิวเตอร์ เลขานุการประจำองค์คณะ บรรณารักษ์ พนักงานธุรการ พนักงานเดินหมาย และพนักงานขับรถยนต์

วันที่ประกาศข่าว 10 เม.ย. 2562  |  อ่าน 2601   |  ดูรายละเอียดข่าว