ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง นำคณะผู้บริหารสำนักงานศาลปกครอง มอบพวงมาลัยดอกไม้ให้แก่ประธานศาลปกครองสูงสุด และผู้บริหารศาลปกครอง

วันที่ 7 เมษายน 2564 นายอติโชค ผลดี เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง นำคณะผู้บริหารสำนักงานศาลปกครอง 
มอบพวงมาลัยดอกไม้ให้แก่ นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด และคณะผู้บริหารศาลปกครอง
เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ของไทย ประจำปี 2564
ณ อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

 

วันทีประกาศข่าว: 7 เม.ย. 2564ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ขอแจ้งเลื่อนการอบรม โครงการอบรมหลักสูตร หลักกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดี...
16 เม.ย. 2564 อ่านต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม กำหนดการลงทะเบียนแ...
16 เม.ย. 2564 อ่านต่อ
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของสำนักงานศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563...
9 เม.ย. 2564 อ่านต่อ
การบรรยายทางวิชาการ หัวข้อ วิวัฒนาการในปัจจุบันของกฎหมายและคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในฝรั่งเศส (L’Evolution en Franc...
9 เม.ย. 2564 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองประชุมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเตรียมการในการดำเนินการในการจัดทำความร่วมมือทาง...
9 เม.ย. 2564 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด ร่วมแสดงความยินดีกับประธานศาลรัฐธรรมนูญ เนื่องในโอกาสศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 23 ปี...
8 เม.ย. 2564 อ่านต่อ