ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ศาลปกครองขอนแก่น ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครองและคดีปกครอง รุ่นที่ 3

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 นายคม บูรณวรศิลป์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองขอนแก่นให้เกียรติกล่าวต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “วิธีพิจารณาคดีปกครองของศาลปกครองชั้นต้น” ให้กับคณะศึกษาดูงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครองและคดีปกครอง รุ่นที่ 3 ศูนย์กฎหมายศรีปทุม ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่น จำนวน 27 คน จากนั้นเยี่ยมชมห้องพิจารณาคดี ห้องไกล่เกลี่ย ห้องไต่สวน ห้องรับฟ้อง ห้องให้คำปรึกษาแนะนำ และห้องสมุด ณ อาคารศาลปกครองขอนแก่น

 

วันทีประกาศข่าว: 5 เม.ย. 2564ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ขอแจ้งเลื่อนการอบรม โครงการอบรมหลักสูตร หลักกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดี...
16 เม.ย. 2564 อ่านต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม กำหนดการลงทะเบียนแ...
16 เม.ย. 2564 อ่านต่อ
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของสำนักงานศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563...
9 เม.ย. 2564 อ่านต่อ
การบรรยายทางวิชาการ หัวข้อ วิวัฒนาการในปัจจุบันของกฎหมายและคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในฝรั่งเศส (L’Evolution en Franc...
9 เม.ย. 2564 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองประชุมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเตรียมการในการดำเนินการในการจัดทำความร่วมมือทาง...
9 เม.ย. 2564 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด ร่วมแสดงความยินดีกับประธานศาลรัฐธรรมนูญ เนื่องในโอกาสศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 23 ปี...
8 เม.ย. 2564 อ่านต่อ