ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
การบรรยายทางวิชาการ หัวข้อ วิวัฒนาการในปัจจุบันของกฎหมายและคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในฝรั่งเศส (L’Evolution en France du droit de l’environnement et de son contentieux)

          วันที่ 31 มีนาคม 2564 สำนักงานศาลปกครอง จัดโครงการบรรยายทางวิชาการ หัวข้อ วิวัฒนาการในปัจจุบันของกฎหมายและคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในฝรั่งเศส (L’Evolution en France du droit de l’environnement et de son contentieux) ในเรื่อง กฎหมายสิ่งแวดล้อมของสาธารณรัฐฝรั่งเศส ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณฌาคเกอลีน โมรองด์-เดอวีเยร์ (Professeur émérite Jacqueline MORAND-DEVILLER) จากมหาวิทยาลัยปารีส 1 (ปองเธโอง-ซอร์บอนน์) (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) เป็นวิทยากร โดยมีรองประธานศาลปกครองสูงสุด ตุลาการศาลปกครอง และเจ้าหน้าที่สำนักงานศาลปกครอง เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ณ ห้องสัมมนา 2 (แนวลาด) และห้องประชุม 2 - 3 ชั้น B1 อาคารศาลปกครอง
          ในการนี้ยังได้จัดให้มีการถ่ายทอดการบรรยายผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) ไปยังสำนักงานศาลปกครองภูมิภาคทุกแห่ง และถ่ายทอดสดผ่านทางเฟซบุ๊กสำนักงานศาลปกครองอีกด้วย

 

ข้อมูลและภาพข่าว :  วิทยาลัยตุลาการและข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง

 

วันทีประกาศข่าว: 31 มี.ค. 2564ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ขอแจ้งเลื่อนการอบรม โครงการอบรมหลักสูตร หลักกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดี...
16 เม.ย. 2564 อ่านต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม กำหนดการลงทะเบียนแ...
16 เม.ย. 2564 อ่านต่อ
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของสำนักงานศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563...
9 เม.ย. 2564 อ่านต่อ
การบรรยายทางวิชาการ หัวข้อ วิวัฒนาการในปัจจุบันของกฎหมายและคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในฝรั่งเศส (L’Evolution en Franc...
9 เม.ย. 2564 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองประชุมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเตรียมการในการดำเนินการในการจัดทำความร่วมมือทาง...
9 เม.ย. 2564 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด ร่วมแสดงความยินดีกับประธานศาลรัฐธรรมนูญ เนื่องในโอกาสศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 23 ปี...
8 เม.ย. 2564 อ่านต่อ