ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
วิทยาลัยตุลาการและข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ร่วมกับสำนักการต่างประเทศ จัดโครงการบรรยายทางวิชาการกับ State Courts ของสิงคโปร์

                  เมื่อวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 - 15.30 น. ณ ห้องสัมมนา 2 (แนวลาด) ชั้น B1 และห้องสัมมนา 1 ชั้น 11 วิทยาลัยตุลาการและข้าราชการฝ่ายศาลปกครองมีกำหนดจัดโครงการบรรยายทางวิชาการกับ State Courts ของสิงคโปร์ในหัวข้อ "การเพิ่มขีดความสามารถของศาลเพื่อรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ ในอนาคต : การดำเนินโครงการกรอบสากลเพื่อความเป็นเลิศของศาล (IFCE) ระยะที่ 3 ของสิงคโปร์" โดย นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการบรรยายฯ และร่วมรับฟังการบรรยายฯ จากผู้ทรงคุณวุฒิ Ms. Wong Li Tein ผู้พิพากษาศาลเขตและผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ของ State Courts ของสิงคโปร์ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ หัวข้อ "การดำเนินการพัฒนามาตรฐานการดำเนินงานของศาลปกครองตามกรอบการดำเนินงานที่เป็นมาตรฐานในระดับสากลขององค์กรตุลาการ" โดย นางศิริวรรณ จุลโพธิ์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด และนายเอกณัฐ จิณเสน ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง
 
                                                                                                         
                                                                                       ที่มาและภาพข่าว : วิทยาลัยตุลาการและข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง

วันทีประกาศข่าว: 25 มี.ค. 2564ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ขอแจ้งเลื่อนการอบรม โครงการอบรมหลักสูตร หลักกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดี...
16 เม.ย. 2564 อ่านต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม กำหนดการลงทะเบียนแ...
16 เม.ย. 2564 อ่านต่อ
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของสำนักงานศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563...
9 เม.ย. 2564 อ่านต่อ
การบรรยายทางวิชาการ หัวข้อ วิวัฒนาการในปัจจุบันของกฎหมายและคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในฝรั่งเศส (L’Evolution en Franc...
9 เม.ย. 2564 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองประชุมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเตรียมการในการดำเนินการในการจัดทำความร่วมมือทาง...
9 เม.ย. 2564 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด ร่วมแสดงความยินดีกับประธานศาลรัฐธรรมนูญ เนื่องในโอกาสศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 23 ปี...
8 เม.ย. 2564 อ่านต่อ