ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อธิบดีศาลปกครองภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดทำการศาลอุทธรณ์ภาค 8 แห่งใหม่

        นายวชิระ ชอบแต่ง อธิบดีศาลปกครองภูเก็ต พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศาลปกครองภูเก็ต
ร่วมพิธีสมโภชพระพุทธวิศิษฏพิชิตมารประทานพร พิธีทำบุญฉลองอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 8 หลังใหม่
พิธีเชิญองค์ครุฑขึ้นประดิษฐานหน้าบันอาคารศาล และพิธีเปิดทำการศาลอุทธรณ์ภาค 8 แห่งใหม่ อย่างเป็นทางการ
ณ อาคารศาลอุทธรณ์ภาค 8 ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     


                                              

                                                                                                                                                                                                                             
 

วันทีประกาศข่าว: 19 ก.พ. 2564ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ร่วมกับสำนักงานศาลปกครองจัดอบรมหลักสูตร หลักกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดี...
8 มี.ค. 2564 อ่านต่อ
มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ร่วมกับสำนักงานศาลปกครอง จัดอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง กฎหมายปกครองเกี่ยวกั...
8 มี.ค. 2564 อ่านต่อ
ศาลปกครองยะลา ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนธรรมมูลนิธิวิทยา จังหวัดยะลา ในการเยี่ยมชมและศึกษาดู...
24 ก.พ. 2564 อ่านต่อ
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...
22 ก.พ. 2564 อ่านต่อ
อธิบดีศาลปกครองสงขลา เป็นประธานในการเปิดโครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองให้แก่หน่วยงานทา...
20 ก.พ. 2564 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครอง น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยในการตรวจคัด...
17 ก.พ. 2564 อ่านต่อ