ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
สำนักงานศาลปกครอง น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยในการตรวจคัดกรองเชิงรุกให้กับบุคลากรสำนักงานศาลปกครอง

สำนักงานศาลปกครอง น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย
โดยสำนักอนามัย กรุงเทพมหานครร่วมกับกรมควบคุมโรค ได้มาให้บริการการตรวจคัดกรองเชิงรุกให้กับบุคลากรสำนักงานศาลปกครอง
และสนับสนุนเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมโรคในการรับลงทะเบียนด้วยระบบ QR Code เพื่อเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข
และกรุงเทพมหานคร เมื่อวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร


 

วันทีประกาศข่าว: 17 ก.พ. 2564ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ร่วมกับสำนักงานศาลปกครองจัดอบรมหลักสูตร หลักกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดี...
8 มี.ค. 2564 อ่านต่อ
มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ร่วมกับสำนักงานศาลปกครอง จัดอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง กฎหมายปกครองเกี่ยวกั...
8 มี.ค. 2564 อ่านต่อ
ศาลปกครองยะลา ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนธรรมมูลนิธิวิทยา จังหวัดยะลา ในการเยี่ยมชมและศึกษาดู...
24 ก.พ. 2564 อ่านต่อ
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...
22 ก.พ. 2564 อ่านต่อ
อธิบดีศาลปกครองสงขลา เป็นประธานในการเปิดโครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองให้แก่หน่วยงานทา...
20 ก.พ. 2564 อ่านต่อ
อธิบดีศาลปกครองภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดทำการศาลอุทธรณ์ภาค ๘ แห่งใหม่...
19 ก.พ. 2564 อ่านต่อ