ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ศาลปกครองยะลาจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุก ภายใต้โครงการเปิดบ้านศาลปกครองยะลา ครั้งที่ 7 ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ จังหวัดนราธิวาส

       วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 08.00-12.00 น. ศาลปกครองยะลาได้ดำเนินโครงการเปิดบ้านศาลปกครองยะลา ครั้งที่ 7
โดยจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ จังหวัดนราธิวาส
ก่อนการบรรยายมีการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเพื่อดุอาร์ขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคลในการจัดกิจกรรมโดยนักเรียนจากโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
จากนั้นเป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครอง โดยมีนางอาภาภรณ์ หมัดเลียด
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองยะลา นายมูฮัมหมัดนาซีร สุหลง และนายธวัชชัย ถาวรานุรักษ์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย
นอกจากนี้นักเรียนได้ร่วมเล่นเกมส์ที่สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมสนุกตอบคำถามชิงรางวัล
โดยทีมงานสำนักงานศาลปกครองยะลา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 164 คน

 

 

 

วันทีประกาศข่าว: 16 ก.พ. 2564ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ร่วมกับสำนักงานศาลปกครองจัดอบรมหลักสูตร หลักกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดี...
8 มี.ค. 2564 อ่านต่อ
มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ร่วมกับสำนักงานศาลปกครอง จัดอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง กฎหมายปกครองเกี่ยวกั...
8 มี.ค. 2564 อ่านต่อ
ศาลปกครองยะลา ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนธรรมมูลนิธิวิทยา จังหวัดยะลา ในการเยี่ยมชมและศึกษาดู...
24 ก.พ. 2564 อ่านต่อ
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...
22 ก.พ. 2564 อ่านต่อ
อธิบดีศาลปกครองสงขลา เป็นประธานในการเปิดโครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองให้แก่หน่วยงานทา...
20 ก.พ. 2564 อ่านต่อ
อธิบดีศาลปกครองภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดทำการศาลอุทธรณ์ภาค ๘ แห่งใหม่...
19 ก.พ. 2564 อ่านต่อ