ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ศาลปกครองยะลาดำเนินโครงการเปิดบ้านศาลปกครองยะลา

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ศาลปกครองยะลาดำเนินโครงการเปิดบ้านศาลปกครองยะลา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากอำเภอเมืองยะลา จัดสรรช่วงเวลาในการประชุมประจำเดือนในการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ 5/2564 เพื่อให้สำนักงานศาลปกครองยะลา โดยนายกิตติ นิวาสะวัต พนักงานคดีปกครองชำนาญการ ดำเนินกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติราชการที่ดี จากคำพิพากษาศาลปกครอง ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา ในหัวข้อเรื่อง “อุทาหรณ์คดีปกครองเกี่ยวกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครอง


วันทีประกาศข่าว: 5 ก.พ. 2564ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ร่วมกับสำนักงานศาลปกครองจัดอบรมหลักสูตร หลักกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดี...
8 มี.ค. 2564 อ่านต่อ
มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ร่วมกับสำนักงานศาลปกครอง จัดอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง กฎหมายปกครองเกี่ยวกั...
8 มี.ค. 2564 อ่านต่อ
ศาลปกครองยะลา ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนธรรมมูลนิธิวิทยา จังหวัดยะลา ในการเยี่ยมชมและศึกษาดู...
24 ก.พ. 2564 อ่านต่อ
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...
22 ก.พ. 2564 อ่านต่อ
อธิบดีศาลปกครองสงขลา เป็นประธานในการเปิดโครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองให้แก่หน่วยงานทา...
20 ก.พ. 2564 อ่านต่อ
อธิบดีศาลปกครองภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดทำการศาลอุทธรณ์ภาค ๘ แห่งใหม่...
19 ก.พ. 2564 อ่านต่อ