ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ประธานศาลปกครองสูงสุด มอบหมายให้เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง เป็นผู้แทนศาลปกครอง ในการเดินทางไปมอบแจกันดอกไม้เข้าอวยพรประธานศาลรัฐธรรมนูญ และเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2564

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด ได้มอบหมายให้
นายอติโชค ผลดี เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง เป็นผู้แทนของศาลปกครอง ในการเดินทางไปมอบแจกันดอกไม้เข้าอวยพร
นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และนายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร


เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง เป็นผู้แทนของศาลปกครอง
มอบของที่ระลึกแก่ นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ ประจำปี 2564

เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง เป็นผู้แทนของศาลปกครอง
มอบของที่ระลึกแก่ นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ ประจำปี 2564

วันทีประกาศข่าว: 30 ธ.ค. 2563ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ศาลปกครองเพชรบุรี จัดพิธีทำบุญครบรอบ 6 ปี ในการเปิดทำการศาลปกครองเพชรบุรี...
20 ม.ค. 2564 อ่านต่อ
ศาลปกครองยะลาจัดพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาสครบรอบ 2 ปี การเปิดทำการศาลปกครองยะลา ...
20 ม.ค. 2564 อ่านต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกหลักสูตรกฎหมายปก...
19 ม.ค. 2564 อ่านต่อ
ประกาศคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม เรื่อง การให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือความเหมาะสมในการเป็นกร...
14 ม.ค. 2564 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด...
13 ม.ค. 2564 อ่านต่อ
ศาลปกครอง ร่วมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันค...
8 ม.ค. 2564 อ่านต่อ