ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง มอบนโยบายและพบปะบุคลากร ตามโครงการ ร่วมคิดทุกหน่วยงาน สื่อสารเป็นหนึ่งเดียว ภายใต้โครงการ ศาลปกครองของประชาชน

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 นายอติโชค ผลดี เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง
พร้อมด้วยนางสมฤดี ธัญญสิริ รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง และคณะฯ เดินทางมามอบนโยบายและพบปะบุคลากร
ตามโครงการ "ร่วมคิดทุกหน่วยงาน สื่อสารเป็นหนึ่งเดียว" ภายใต้โครงการ"
ศาลปกครองของประชาชน" ณ  ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารศาลปกครองอุดรธานี

 

วันทีประกาศข่าว: 23 ธ.ค. 2563ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ศาลปกครองเพชรบุรี จัดพิธีทำบุญครบรอบ 6 ปี ในการเปิดทำการศาลปกครองเพชรบุรี...
20 ม.ค. 2564 อ่านต่อ
ศาลปกครองยะลาจัดพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาสครบรอบ 2 ปี การเปิดทำการศาลปกครองยะลา ...
20 ม.ค. 2564 อ่านต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกหลักสูตรกฎหมายปก...
19 ม.ค. 2564 อ่านต่อ
ประกาศคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม เรื่อง การให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือความเหมาะสมในการเป็นกร...
14 ม.ค. 2564 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด...
13 ม.ค. 2564 อ่านต่อ
ศาลปกครอง ร่วมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันค...
8 ม.ค. 2564 อ่านต่อ