ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม นำคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” รุ่นที่ 25 ศึกษาดูงานศาลปกครองเพชรบุรี

 เมื่อวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม นำคณะผู้เข้ารับการอบรม
หลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” รุ่นที่ 25  จำนวน 125 คน ศึกษาดูงานศาลปกครองเพชรบุรี
ในการนี้ นายฉัตรชัย นิติภักดิ์ อธิบดีศาลปกครองเพชรบุรีพร้อมคณะตุลาการศาลปกครองเพชรบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานศาลปกครองเพชรบุรี
ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุป หัวข้อ “ศาลปกครองกับการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองในอนาคต”
ณ ห้องประชุมชั้น  2 อาคารศาลปกครองเพชรบุรี
พร้อมทั้งนำคณะเยี่ยมชมงานรับฟ้อง ห้องพิจารณาคดี ห้องไกล่เกลี่ย ห้องไต่สวนและห้องสมุดศาลปกครองเพชรบุรี
 

 
                                                                                                                          ข้อมูลและภาพข่าว : สำนักงานศาลปกครองเพชรบุรี

วันทีประกาศข่าว: 17 ธ.ค. 2563ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ศาลปกครองเพชรบุรี จัดพิธีทำบุญครบรอบ 6 ปี ในการเปิดทำการศาลปกครองเพชรบุรี...
20 ม.ค. 2564 อ่านต่อ
ศาลปกครองยะลาจัดพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาสครบรอบ 2 ปี การเปิดทำการศาลปกครองยะลา ...
20 ม.ค. 2564 อ่านต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกหลักสูตรกฎหมายปก...
19 ม.ค. 2564 อ่านต่อ
ประกาศคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม เรื่อง การให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือความเหมาะสมในการเป็นกร...
14 ม.ค. 2564 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด...
13 ม.ค. 2564 อ่านต่อ
ศาลปกครอง ร่วมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันค...
8 ม.ค. 2564 อ่านต่อ