ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ประธานศาลรัฐธรรมนูญและคณะจากหลักสูตรหลักนิติธรรม เพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ 8 เดินทางเข้าเยี่ยมชมศาลปกครองอุดรธานี

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
และคณะจากหลักสูตรหลักนิติธรรม เพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ 8 เดินทางเข้าเยี่ยมชมศาลปกครองอุดรธานี
โดยนายพินิจ มั่นสัมฤทธิ์ รองอธิบดีศาลปกครองนครสวรรค์ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีศาลปกครองอุดรธานี
พร้อมคณะตุลาการศาลปกครองอุดรธานี ผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองอุดรธานี และบุคลากรสำนักงานศาลปกครองอุดรธานี 
ให้การต้อนรับ ณ อาคารศาลปกครองอุดรธานี

 

                                                                                                                         ที่มาและภาพข่าว : สำนักงานศาลปกครองอุดรธานี

วันทีประกาศข่าว: 27 พ.ย. 2563ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ศาลปกครองเพชรบุรี จัดพิธีทำบุญครบรอบ 6 ปี ในการเปิดทำการศาลปกครองเพชรบุรี...
20 ม.ค. 2564 อ่านต่อ
ศาลปกครองยะลาจัดพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาสครบรอบ 2 ปี การเปิดทำการศาลปกครองยะลา ...
20 ม.ค. 2564 อ่านต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกหลักสูตรกฎหมายปก...
19 ม.ค. 2564 อ่านต่อ
ประกาศคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม เรื่อง การให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือความเหมาะสมในการเป็นกร...
14 ม.ค. 2564 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด...
13 ม.ค. 2564 อ่านต่อ
ศาลปกครอง ร่วมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันค...
8 ม.ค. 2564 อ่านต่อ