ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นายอติโชค ผลดี เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ให้เกียรติกล่าวต้อนรับศาสตราจารย์ ดร. บรรเจิด  สิงคะเนติ ผู้อำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองและคดีปกครองชั้นสูง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ หลักสูตร รุ่นที่ 2 พร้อมด้วยผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรฯ ในการเข้าศึกษาดูงาน ณ อาคารศาลปกครอง โดยคณะศึกษาดูงานได้รับชมวีดิทัศน์แนะนำศาลปกครอง ณ ห้องสัมมนา 2 ชั้น บี 1 ศึกษาดูงานพื้นที่แห่งการเรียนรู้เพื่อประชาชนของศาลปกครอง ณ ห้องโถง ชั้น 1 ศึกษาดูกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครอง ส่วนให้บริการรับฟ้อง ชั้น 1 ห้องไต่สวน 3 ชั้น 2 และห้องพิจารณาคดี 8 ชั้น 3 โดยมีเจ้าหน้าที่จากกลุ่มสนับสนุนงานวิชาการและให้คำปรึกษาแนะนำ สำนักงานศาลปกครองกลาง เป็นวิทยากร จากนั้นได้ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดกฎหมายมหาชน พิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง ชั้น 2 โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักหอสมุดกฎหมายมหาชน เป็นวิทยากร และรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การนำระบบไต่สวนมาใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง” โดยได้รับเกียรติจากนายประสาท  พงษ์สุวรณ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด เป็นวิทยากร

 

วันทีประกาศข่าว: 10 พ.ย. 2563ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ประธานศาลรัฐธรรมนูญและคณะจากหลักสูตรหลักนิติธรรม เพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ ๘ เดินทางเข้าเยี่ยมชมศาลปกครองอุดรธานี ...
27 พ.ย. 2563 อ่านต่อ
คณะผู้แทนสำนักงานศาลปกครอง นำพวงมาลาดอกไม้สดถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล...
25 พ.ย. 2563 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครอง จัดโครงการสัมมนา เรื่อง การนำกระบวนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครอง...
25 พ.ย. 2563 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครอง ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายสักการะ และถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช...
14 พ.ย. 2563 อ่านต่อ
เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี...
11 พ.ย. 2563 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองเพชรบุรีจัดกิจกรรม “Happy Relax Coffee Corner" ภายใต้โครงการเสริมสร้างศาลปกครองให้เป็นองค์กรแห่งความสุข...
9 พ.ย. 2563 อ่านต่อ