ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายืนตามศาลปกครองชั้นต้น คดีปลดอดีตอธิบดีกรมสรรพากรออกจากราชการ กรณียกเว้นภาษีโอนหุ้นชินคอร์ป

คดีปลดอดีตอธิบดีกรมสรรพากรออกจากราชการ กรณียกเว้นภาษีโอนหุ้นชินคอร์ป

       ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายืนตามศาลปกครองชั้นต้น เพิกถอนคำสั่งกระทรวงการคลังที่ลงโทษปลดนายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ อดีตอธิบดีกรมสรรพากร ออกจากราชการ โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2549 ซึ่งเป็นวันที่คำสั่งดังกล่าวมีผลบังคับ โดยมีข้อสังเกตให้ปลัดกระทรวงการคลังดำเนินการคืนสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ผู้ฟ้องคดีควรได้รับหากไม่ได้ถูกลงโทษทางวินัยตามคำสั่งดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดด้วย ทั้งนี้ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุด รายละเอียดคำวินิจฉัยโปรดอ่านจากคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่แนบมาพร้อมนี้

 

วันทีประกาศข่าว: 14 ต.ค. 2563

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าได้จัดทำจุลสารมองโลแข่งขัน ฉบับที่ 60 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ...
28 ต.ค. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองอุดรธานี ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563...
26 ต.ค. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองยะลา ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563...
24 ต.ค. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองภูเก็ต ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563...
24 ต.ค. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563...
24 ต.ค. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองสงขลา ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563...
24 ต.ค. 2563 อ่านต่อ