ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
สำนักงานศาลปกครอง เข้ารับชุดผ้าไตรกฐินพระราชทานและเครื่องอัฐบริขาร เพื่อใช้ในงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ในนาม ศาลปกครอง

        เมื่อวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 นายชำนาญ ทิพยชนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เป็นผู้แทนสำนักงานศาลปกครองเข้ารับชุดผ้าไตรกฐินพระราชทานและเครื่องอัฐบริขาร เพื่อใช้ในงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ในนาม "ศาลปกครอง" ณ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

        ทั้งนี้ สำนักงานศาลปกครองมีกำหนดการพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ในนาม "ศาลปกครอง" ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ วัดสร้อยทอง พระอารามหลวง (ชั้นตรี ชนิดสามัญ) สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. โดยมีประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นประธานในพิธี
        โดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคทำบุญ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ (อาคารบี) ชื่อบัญชี "สำนักบริหารกลาง (เงินทำบุญ" เลขที่ 980-2-16424-0 และส่งหลักฐานการโอนมาได้ที่ สำนักบริหารกลาง สำนักงานศาลปกครอง โทรสาร 0 2105 5565 (ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2563)
        ☎️สอบถามเพิ่มเติมได้ สำนักบริหารกลาง สำนักงานศาลปกครอง โทร. 0 2141 1904 หรือ 0 2141 1901 ในวันและเวลาราชการ

วันทีประกาศข่าว: 26 ก.ย. 2563ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ศาลปกครองยะลา ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563...
24 ต.ค. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองภูเก็ต ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563...
24 ต.ค. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563...
24 ต.ค. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองสงขลา ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563...
24 ต.ค. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองระยอง ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563...
24 ต.ค. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองขอนแก่น ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563...
24 ต.ค. 2563 อ่านต่อ