ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
รองประธานศาลปกครองสูงสุด เดินทางไปร่วมแสดงความอาลัยแด่ นายฌาก ลาปูฌ อดีตเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

        เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 นายวิษณุ วรัญญู รองประธานศาลปกครองสูงสุด พร้อมด้วย นายยุทธนา ศรีตระกูล รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครองร่วมลงนามแสดงความอาลัยต่อการจากไปของนายฌาก ลาปูฌ อดีตเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย นายลาปูฌเข้ารับตำแหน่งเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 และพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ตลอดห้วงเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย นายลาปูฌ ได้กระชับสัมพันธไมตรีระหว่างสองหน่วยงานตลอดจนความร่วมมือทางวิชาการที่แน่นแฟ้นและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งระหว่างสาธารณรัฐฝรั่งเศสและราชอาณาจักรไทยเสมอมา

วันทีประกาศข่าว: 15 ก.ย. 2563ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ประธานแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณในศาลปกครองสูงสุดเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติสมาคมกฎหมายอาเซียนประจำประเทศ...
23 ก.ย. 2563 อ่านต่อ
เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการพัฒนามาตราฐานอาชีพงานจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ กฟผ....
14 ก.ย. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครอง ร่วมประชุมในประเด็นเกี่ยวกับ การพัฒนาระบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อมตามแผนการปฏิรูปประเทศ ...
14 ก.ย. 2563 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด พร้อมด้วยผู้บริหารศาลปกครองและผู้บริหารสำนักงานศาลปกครอง ตรวจราชการศาลปกครองเพชรบุรี ประจำปีงบประม...
11 ก.ย. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองอุดรธานี ให้การต้อนรับคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ใ...
10 ก.ย. 2563 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองภูเก็ต ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนความรู้กับคณะผู้พัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเ...
10 ก.ย. 2563 อ่านต่อ