ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2563 ในนาม ศาลปกครอง ณ วัดสร้อยทอง พระอารามหลวง

ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2563 ในนาม "ศาลปกครอง" ณ วัดสร้อยทอง พระอารามหลวง ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. เพื่อสมทบทุนในการทำนุบำรุง พัฒนาศาสนสถาน และส่งเสริมศาสนธรรม โดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคทำบุญ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ (อาคารบี) ชื่อบัญชี "สำนักบริหารกลาง (เงินทำบุญ" เลขที่ 980-2-16424-0 และส่งหลักฐานการโอนมาได้ที่ สำนักบริหารกลาง สำนักงานศาลปกครอง โทรสาร 0 2105 5565 (ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2563)

สอบถามเพิ่มเติมได้ สำนักบริหารกลาง สำนักงานศาลปกครอง โทร. 0 2141 1904 หรือ 0 2141 1901 ในวันและเวลาราชการ

 

วันทีประกาศข่าว: 31 ส.ค. 2563ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ประธานแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณในศาลปกครองสูงสุดเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติสมาคมกฎหมายอาเซียนประจำประเทศ...
23 ก.ย. 2563 อ่านต่อ
รองประธานศาลปกครองสูงสุด เดินทางไปร่วมแสดงความอาลัยแด่ นายฌาก ลาปูฌ อดีตเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย...
15 ก.ย. 2563 อ่านต่อ
เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการพัฒนามาตราฐานอาชีพงานจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ กฟผ....
14 ก.ย. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครอง ร่วมประชุมในประเด็นเกี่ยวกับ การพัฒนาระบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อมตามแผนการปฏิรูปประเทศ ...
14 ก.ย. 2563 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด พร้อมด้วยผู้บริหารศาลปกครองและผู้บริหารสำนักงานศาลปกครอง ตรวจราชการศาลปกครองเพชรบุรี ประจำปีงบประม...
11 ก.ย. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองอุดรธานี ให้การต้อนรับคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ใ...
10 ก.ย. 2563 อ่านต่อ