ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง เป็นประธานในพิธีมอบ ถุงปันสุข คลายทุกข์จากใจ ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

 

    วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 สำนักงานศาลปกครองจัดกิจกรรม "ศาลปกครอง ปันสุข คลายทุกข์จากใจ" ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 ในการนี้ นายอติโชค ผลดี เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีมอบ ถุงปันสุข คลายทุกข์จากใจ โดยมีคณะผู้บริหารสำนักงานศาลปกครองและเหล่าจิตอาสาศาลปกครอง เดินทางไปร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

    โดยภายใน "ถุงปันสุข" ได้รวบรวมข้าวสาร อาหารแห้ง สิ่งของต่างๆ จากบุคลากรของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครองที่ได้ร่วมกันบริจาคเพื่อมอบให้แก่ประชาชนในชุมชนทุ่งสองห้องที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำนวน 28 ชุมชน รวมแล้วกว่า 3,210 ครัวเรือน โดยมีผู้นำชุมชนและตัวแทนประชาชนเป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 1 สำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

         

เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง เปิดกรวยกระทงดอกไม้และทำความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง กล่าวเปิดกิจกรรม "ศาลปกครอง ปันสุข คลายทุกข์จากใจ" 
ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี       

   

 

เลขาธิการสำนักงานศาลปกครองและคณะผู้บริหารสำนักงานศาลปกครอง มอบ "ถุงปันสุข คลายทุกข์จากใจ"
ให้แก่ผู้นำชุมชนและตัวแทนประชาชนเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในชุมชนทุ่งสองห้อง

 คณะผู้บริหารสำนักงานศาลปกครอง เหล่าจิตอาสาศาลปกครอง ผู้นำชุมชน และตัวแทนประชาชนชุมชนทุ่งสองห้อง 
เข้าร่วมกิจกรรม "ศาลปกครอง ปันสุข คลายทุกข์จากใจ"  ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ณ โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 1 

 

วันทีประกาศข่าว: 26 มิ.ย. 2563ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ศาลปกครองเพชรบุรี จัดพิธีทำบุญครบรอบ 6 ปี ในการเปิดทำการศาลปกครองเพชรบุรี...
20 ม.ค. 2564 อ่านต่อ
ศาลปกครองยะลาจัดพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาสครบรอบ 2 ปี การเปิดทำการศาลปกครองยะลา ...
20 ม.ค. 2564 อ่านต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกหลักสูตรกฎหมายปก...
19 ม.ค. 2564 อ่านต่อ
ประกาศคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม เรื่อง การให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือความเหมาะสมในการเป็นกร...
14 ม.ค. 2564 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด...
13 ม.ค. 2564 อ่านต่อ
ศาลปกครอง ร่วมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันค...
8 ม.ค. 2564 อ่านต่อ