ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ศาลปกครองนครสวรรค์ ดำเนินกระบวนพิจารณาคดีโดยเร่งด่วนนัดไต่สวนและมีคำพิพากษาใน 4 วัน เพิกถอนประกาศรับสมัครครูผู้ช่วยฯ ส่วนที่สร้างภาระเกินสมควร

- ศาลปกครองนครสวรรค์ เพิกถอนประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ เฉพาะส่วนที่ระบุให้ครูอัตราจ้างจากรายได้สถานศึกษา (เงินนอกงบประมาณ) ต้องแนบเอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักฐานการให้ความเห็นชอบจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการทำสัญญาด้วย

- เนื่องจากศาลฯ เห็นว่า ข้อกำหนดในประกาศดังกล่าวเป็นการสร้างภาระเกินสมควรแก่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อบุคคลที่มีคุณสมบัติอย่างเดียวกันแต่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่แตกต่างกันระหว่างผู้ที่จ้างด้วยเงินงบประมาณและเงินรายได้ของสถานศึกษา จึงเป็นการออกข้อกำหนดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

- โดยคดีดังกล่าวศาลปกครองนครสวรรค์ได้ดำเนินกระบวนพิจารณาคดีโดยเร่งด่วน นัดไต่สวนและมีคำพิพากษาใน 4 วัน

วันทีประกาศข่าว: 26 มิ.ย. 2563

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง เป็นประธานในพิธีมอบ ถุงปันสุข คลายทุกข์จากใจ ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พร...
26 มิ.ย. 2563 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด พร้อมด้วยคณะตุลาการศาลปกครองเข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพ...
25 มิ.ย. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองอุบลราชธานี ประชุมหารือในประเด็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาของศาลนำร่อง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานการดำเนินงานของ...
25 มิ.ย. 2563 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองจัดกิจกรรม ศาลปกครอง ปันสุข คลายทุกข์จากใจ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส...
23 มิ.ย. 2563 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กร...
22 มิ.ย. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองอุบลราชธานี ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ...
8 มิ.ย. 2563 อ่านต่อ