ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
สำนักงานศาลปกครองจัดกิจกรรม ศาลปกครอง ปันสุข คลายทุกข์จากใจ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563

        ในวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีส่งมอบถุงปันสุข ในกิจกรรม "ศาลปกครอง ปันสุข คลายทุกข์จากใจ" ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 โดยมีนายอติโชค ผลดี เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานศาลปกครอง เป็นผู้รับมอบถุงปันสุข ณ อาคารรับรอง อาคารศาลปกครอง กรุงเทพมหานคร
        ทั้งนี้ สำนักงานศาลปกครองจะนำถุงปันสุขที่ได้รวบรวมข้าวสาร อาหารแห้ง สิ่งของต่างๆ จากบุคลากรของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครองที่ได้ร่วมกันบริจาค ไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 ให้แก่ชุมชนทุ่งสองห้อง จำนวน 28 ชุมชนต่อไป

ประธานศาลปกครองสูงสุด เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
และกล่าวถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม "ศาลปกครอง ปันสุข คลายทุกข์จากใจ"
ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563

ประธานศาลปกครองสูงสุด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานศาลปกครอง ถวายความเคารพต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
ณ อาคารรับรอง อาคารศาลปกครอง กรุงเทพมหานคร

 

 

วันทีประกาศข่าว: 23 มิ.ย. 2563ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ศาลปกครองเพชรบุรี ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิน...
3 ส.ค. 2563 อ่านต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง การสมัครเข้ารับคัดเลือกในการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพ...
3 ส.ค. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 256...
30 ก.ค. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ...
29 ก.ค. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองภูเก็ต ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563...
29 ก.ค. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองยะลา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563...
29 ก.ค. 2563 อ่านต่อ