ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
Easy e-Admincourt อยู่บ้านก็ฟ้องศาลปกครองได้ ง่ายๆ แค่... คลิก


Easy e-Admincourt อยู่บ้านก็ฟ้องศาลปกครองได้ ง่ายๆ แค่... คลิก  ระบบงานคดีปกครอง e-Litigation Portal System ยื่นฟ้องคดีออนไลน์เรียบง่าย เพียง 2 ขั้นตอน ดังนี้

     1. กำหนดระบุข้อมูลตัวบุคคลและยืนยันข้อมูล (Username & Password)
     2. เข้าใช้งานตามวัตถุประสงค์ของท่าน การยื่นฟ้อง การยื่นคำให้การ เป็นต้น

เข้าใช้งานระบบคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ คลิก https://bit.ly/2wzSpCF

คู่มือการใช้งาน คลิก https://bit.ly/39gPonZ

วันทีประกาศข่าว: 28 เม.ย. 2563

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ศาลปกครองสุพรรณบุรี ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิ...
16 ต.ค. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองภูเก็ต ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 1...
16 ต.ค. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ...
15 ต.ค. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองยะลา ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ...
15 ต.ค. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองอุดรธานี ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร...
15 ต.ค. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองสงขลา ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13...
14 ต.ค. 2563 อ่านต่อ