ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรม เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยง เพื่อให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ศาลปกครองนครราชสีมา

     วันที่ 17 มีนาคม 2563 สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรม "เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยง" เพื่อให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ศาลปกครองนครราชสีมา ให้ได้รับบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ " ศาลปกครองของประชาชน" และการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาน พ.ศ. 2563 และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยให้ความสำคัญกับประชาชนเป็นลำดับแรก ประชาชนต้องเข้าถึงการบริการทั้งด้านคดีและงานบริการด้านต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

วันทีประกาศข่าว: 18 มี.ค. 2563ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

คำแปลนโยบายประธานศาลปกครองสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส)...
2 เม.ย. 2563 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด ออกคำแนะนำแนวทางการดำเนินกระบวนพิจารณาคดี เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและลดผลกระทบต่อคู่กรณีในช่วงสถาน...
1 เม.ย. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองเปิดใช้ ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประชาชน ใช้งานง่าย มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยสูง...
25 มี.ค. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 โดยออกมาตรการในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประช...
23 มี.ค. 2563 อ่านต่อ
เลื่อนกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชนศาลปกครองเนื่องจากสถานการณ์ไวรัส โคโรน่า (COVID-19)...
20 มี.ค. 2563 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมาร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเคลื่อนที่ให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรั...
18 มี.ค. 2563 อ่านต่อ