ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
สำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์ จัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างตุลาการกับพนักงานคดีปกครองและบุคลากรที่เกี่ยวข้องของสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 สำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์ จัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างตุลาการกับพนักงานคดีปกครองและบุคลากรที่เกี่ยวข้องของสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในหัวข้อ “แนวคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”และหัวข้อ “ปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานธุรการศาลของสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์” โดยมีนายเสน่ห์ บุญทมานพ อธิบดีศาลปกครองนครสวรรค์ เป็นประธานร่วมกับตุลาการในศาลปกครองนครสวรรค์ พนักงานคดีปกครองและบุคลากรของสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารศาลปกครองนครสวรรค์

ข้อมูลและภาพข่าว : สำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์

วันทีประกาศข่าว: 12 มี.ค. 2563ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

คำแปลนโยบายประธานศาลปกครองสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส)...
2 เม.ย. 2563 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด ออกคำแนะนำแนวทางการดำเนินกระบวนพิจารณาคดี เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและลดผลกระทบต่อคู่กรณีในช่วงสถาน...
1 เม.ย. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองเปิดใช้ ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประชาชน ใช้งานง่าย มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยสูง...
25 มี.ค. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 โดยออกมาตรการในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประช...
23 มี.ค. 2563 อ่านต่อ
เลื่อนกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชนศาลปกครองเนื่องจากสถานการณ์ไวรัส โคโรน่า (COVID-19)...
20 มี.ค. 2563 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมาร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเคลื่อนที่ให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรั...
18 มี.ค. 2563 อ่านต่อ