ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นนำคณะผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป (อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น) รุ่นที่ 81 ศึกษาดูงานศาลปกครองเพชรบุรี

     เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นนำคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป (อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น) รุ่นที่ 81 จำนวน 60 คน ศึกษาดูงานศาลปกครองเพชรบุรีในการนี้ นายอนุสรณ์ ธีระภัทรานันท์ อธิบดีศาลปกครองเพชรบุรี มอบหมายให้สำนักงานศาลปกครองเพชรบุรี ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำคณะเยี่ยมชมงานรับฟ้อง ห้องพิจารณาคดี ห้องไต่สวน และห้องสมุด และบรรยายสรุป หัวข้อ “การบริหารจัดการองค์กรเพื่อรองรับคดีจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขั้นตอนและกระบวนการดำเนินการเกี่ยวกับคดี และกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” จากนายอลงกรณ์ นนทวงศ์ พนักงานคดีปกครองชำนาญการ และนายปิยวัฒน์พุมนวน พนักงานคดีปกครองชำนาญการ ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 อาคารศาลปกครองเพชรบุรี

วันทีประกาศข่าว: 19 ก.พ. 2563ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

คำแปลนโยบายประธานศาลปกครองสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส)...
2 เม.ย. 2563 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด ออกคำแนะนำแนวทางการดำเนินกระบวนพิจารณาคดี เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและลดผลกระทบต่อคู่กรณีในช่วงสถาน...
1 เม.ย. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองเปิดใช้ ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประชาชน ใช้งานง่าย มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยสูง...
25 มี.ค. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองจัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 โดยออกมาตรการในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประช...
23 มี.ค. 2563 อ่านต่อ
เลื่อนกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชนศาลปกครองเนื่องจากสถานการณ์ไวรัส โคโรน่า (COVID-19)...
20 มี.ค. 2563 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมาร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเคลื่อนที่ให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรั...
18 มี.ค. 2563 อ่านต่อ