ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ประธานศาลปกครองสูงสุด ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด คลินิกจิตเวชทางไกล ผ่านระบบ Telepsychiatry ภายใต้โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิต ด้วยแนวคิด งานได้ผล คนมีความสุข

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด "คลินิกจิตเวชทางไกล ผ่านระบบ Telepsychiatry" ภายใต้โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิต ด้วยแนวคิด "งานได้ผล คนมีความสุข" โดยมีนายอติโชค ผลดี เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง กล่าวรายงาน ในการนี้นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานศาลปกครอง คณะเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลศรีธัญญา และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานศาลปกครอง เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

ทั้งนี้ ได้มีการให้คำปรึกษาแนะนำด้านสุขภาพจิต แก่บุคลากรของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคผ่านระบบทางไกลดังกล่าว ซึ่งภายในงานยังได้มีการสาธิตการใช้หุ่นฝึกช่วยชีวิตด้วยเครื่อง AED และการตรวจสุขภาพด้วยเครื่องตรวจสมดุลของร่างกาย (Biofeedback) การรักษาทางจิตเวชด้วยไฟฟ้า ECT ด้วย และการบำบัดอาการนอนไม่หลับด้วย ณ อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

 

 

วันทีประกาศข่าว: 14 ก.พ. 2563ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ศาลปกครองเพชรบุรี ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิน...
3 ส.ค. 2563 อ่านต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง การสมัครเข้ารับคัดเลือกในการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพ...
3 ส.ค. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 256...
30 ก.ค. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ...
29 ก.ค. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองภูเก็ต ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563...
29 ก.ค. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองยะลา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563...
29 ก.ค. 2563 อ่านต่อ