ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
สำนักงานศาลปกครอง​สงขลา เข้าร่วมจัดนิทรรศการ​โครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสงขลา

         วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานศาลปกครอง​สงขลา เข้าร่วมจัดนิทรรศการ​โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยจัดแสดง​นิทรรศการ​ของศาลปกครอง​สงขลาในครั้งนี้ มีกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของศาลปกครอง​และวิธีพิจารณา​คดีปกครอง ผ่านบอร์ดนิทรรศการ และกิจกรรมถาม-ตอบ ความรู้ ฯ เพื่อรับมอบของรางวัล ตลอดจนเปิดคลินิกเคลื่อนที่รับปรึกษา​คดีปกครอง​ (โดย พนักงานคดีปกครอง.) ให้แก่ผู้มาเข้าร่วมงานและประชาชนทั่วไป/ งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครองสงขลา จังหวัดสงขลา ณ วัดเขาแก้ว หมู่ที่ 6 ต.สะกอม อ.เทพา จ.สงขลา 

 

วันทีประกาศข่าว: 13 ก.พ. 2563ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ศาลปกครองเพชรบุรี ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิน...
3 ส.ค. 2563 อ่านต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง การสมัครเข้ารับคัดเลือกในการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพ...
3 ส.ค. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 256...
30 ก.ค. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ...
29 ก.ค. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองภูเก็ต ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563...
29 ก.ค. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองยะลา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563...
29 ก.ค. 2563 อ่านต่อ