ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
คณะบุคลากรในสังกัดสำนักคณะกรรมการข้าราชศาลยุติธรรม (สำนัก ก.ศ.) สำนักงานศาลยุติธรรม เข้าศึกษาดูงานศาลปกครอง

          เมื่อเช้าวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 9.00 - 12.00 น. คณะบุคลากรในสังกัดสำนักคณะกรรมการข้าราชศาลยุติธรรม (สำนัก ก.ศ.) สำนักงานศาลยุติธรรม จำนวน 23 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศาลปกครอง โดยมีนายอติโชค ผลดี เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
          คณะฯ ศึกษาดูงานกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครอง ณ ห้องไต่สวน 3 ห้องพิจารณาคดีปกครอง 8 โดยวิทยากรจากสำนักงานศาลปกครองกลาง รับฟังบรรยาย ในหัวข้อ การวินิจฉัยคดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของศาลปกครอง โดยตุลาการศาลปกครองสูงสุด (นายประนัย วณิชชานนท์) และรับฟังบรรยาย ในหัวข้อ แนวทางการเสริมสร้างจริยธรรมและป้องกันการทุจริตของสำนักงานศาลปกครอง โดยผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักบริหารยุทธศาสตร์

วันทีประกาศข่าว: 12 ก.พ. 2563ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ศาลปกครองเพชรบุรี ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิน...
3 ส.ค. 2563 อ่านต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง การสมัครเข้ารับคัดเลือกในการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพ...
3 ส.ค. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 256...
30 ก.ค. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ...
29 ก.ค. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองภูเก็ต ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563...
29 ก.ค. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองยะลา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563...
29 ก.ค. 2563 อ่านต่อ