ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
คณะบุคลากรในสังกัดสำนักคณะกรรมการข้าราชศาลยุติธรรม (สำนัก ก.ศ.) สำนักงานศาลยุติธรรม เข้าศึกษาดูงานศาลปกครอง

          เมื่อเช้าวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 9.00 - 12.00 น. คณะบุคลากรในสังกัดสำนักคณะกรรมการข้าราชศาลยุติธรรม (สำนัก ก.ศ.) สำนักงานศาลยุติธรรม จำนวน 23 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศาลปกครอง โดยมีนายอติโชค ผลดี เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
          คณะฯ ศึกษาดูงานกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครอง ณ ห้องไต่สวน 3 ห้องพิจารณาคดีปกครอง 8 โดยวิทยากรจากสำนักงานศาลปกครองกลาง รับฟังบรรยาย ในหัวข้อ การวินิจฉัยคดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของศาลปกครอง โดยตุลาการศาลปกครองสูงสุด (นายประนัย วณิชชานนท์) และรับฟังบรรยาย ในหัวข้อ แนวทางการเสริมสร้างจริยธรรมและป้องกันการทุจริตของสำนักงานศาลปกครอง โดยผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักบริหารยุทธศาสตร์

วันทีประกาศข่าว: 12 ก.พ. 2563ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

สวัสดิการสำนักงานศาลปกครองภูเก็ตมีกำหนดจัดอบรม หลักสูตรกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของราชการส่วนภูม...
24 ก.พ. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองภูเก็ตให้ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครอง ณ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ จังหวัดกระบี่...
21 ก.พ. 2563 อ่านต่อ
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นนำคณะผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป (อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น) รุ่นที่ ๘๑ ศึกษาด...
19 ก.พ. 2563 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมาได้จัดกิจกรรม ศาลปกครองสัญจรในสถาบันการศึกษา ครั้งที่ ๑ ภายใต้โครงการเปิดบ้านศาลปกครอง พ.ศ. ๒...
19 ก.พ. 2563 อ่านต่อ
เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานที่อบรมหลักสูตรนิติกร รุ่นที่ 36 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่...
17 ก.พ. 2563 อ่านต่อ
เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมที่ดิน ครบรอบ 119 ปี...
17 ก.พ. 2563 อ่านต่อ