ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ประธานศาลปกครองสูงสุด พร้อมคณะ เดินทางตรวจราชการศาลปกครองยะลา

      วันพุธ ที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด พร้อมคณะ เดินทางตรวจราชการศาลปกครองยะลา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีอธิบดีศาลปกครองยะลา คณะตุลาการศาลปกครองยะลา พร้อมด้วยนางอาภาภรณ์ หมัดเลียด รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองยะลา และบุคลากรสำนักงานศาลปกครองยะลาร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้ประธานศาลปกครองสูงสุดได้มอบนโยบาย และทิศทางการดำเนินงาน รับฟังความคิดเห็นจากตุลาการศาลปกครองยะลาและบุคลากรศาลปกครองยะลา พร้อมทั้งเยี่ยมชมพื้นที่ปฏิบัติงาน ตรวจสอบสภาพอาคารศาลปกครองยะลา
 

วันทีประกาศข่าว: 29 พ.ย. 2562ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

สำนักงานศาลปกครองยะลา จัดโครงการฝึกอบรม หลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวก...
14 ธ.ค. 2562 อ่านต่อ
คณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภ...
13 ธ.ค. 2562 อ่านต่อ
คณาอาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าศึกษาดููงานศาลปกครอง...
12 ธ.ค. 2562 อ่านต่อ
คณะนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าศึกษาดูงานศาลปกครองระยอง...
11 ธ.ค. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองภูมิภาคเข้าร่วมพิธีต่างๆ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บ...
6 ธ.ค. 2562 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเด...
6 ธ.ค. 2562 อ่านต่อ