ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
รองอธิบดีกรมบัญชีกลางและเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง ร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานศาลปกครอง

            วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นายอติโชค ผลดี เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ให้เกียรติต้อนรับ นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง และเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง เนื่องในโอกาสเข้าร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักงานศาลปกครองกับกรมบัญชีกลาง ณ ห้อง Study room ชั้น 2 สำนักหอสมุดกฎหมายมหาชน โดยมีคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ โดยหลังจากการหารือร่วมกันคณะจากกรมบัญชีกลาง ได้เข้าเยี่ยมชมหอสมุดกฎหมายมหาชน และพิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง จากนั้นได้ศึกษาดูงานกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครอง ณ ห้องพิจารณาคดี 8 ห้องไกล่เกลี่ย และเยี่ยมชมอาคารรับรองศาลปกครองด้วย
 
 

 

วันทีประกาศข่าว: 22 พ.ย. 2562ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง เป็นประธานในพิธีมอบ ถุงปันสุข คลายทุกข์จากใจ ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พร...
26 มิ.ย. 2563 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด พร้อมด้วยคณะตุลาการศาลปกครองเข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพ...
25 มิ.ย. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองอุบลราชธานี ประชุมหารือในประเด็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาของศาลนำร่อง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานการดำเนินงานของ...
25 มิ.ย. 2563 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองจัดกิจกรรม ศาลปกครอง ปันสุข คลายทุกข์จากใจ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส...
23 มิ.ย. 2563 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กร...
22 มิ.ย. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองอุบลราชธานี ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ...
8 มิ.ย. 2563 อ่านต่อ