ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
รองอธิบดีกรมบัญชีกลางและเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง ร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานศาลปกครอง

            วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นายอติโชค ผลดี เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ให้เกียรติต้อนรับ นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง และเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง เนื่องในโอกาสเข้าร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักงานศาลปกครองกับกรมบัญชีกลาง ณ ห้อง Study room ชั้น 2 สำนักหอสมุดกฎหมายมหาชน โดยมีคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ โดยหลังจากการหารือร่วมกันคณะจากกรมบัญชีกลาง ได้เข้าเยี่ยมชมหอสมุดกฎหมายมหาชน และพิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง จากนั้นได้ศึกษาดูงานกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครอง ณ ห้องพิจารณาคดี 8 ห้องไกล่เกลี่ย และเยี่ยมชมอาคารรับรองศาลปกครองด้วย
 
 

 

วันทีประกาศข่าว: 22 พ.ย. 2562ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

สำนักงานศาลปกครองยะลา จัดโครงการฝึกอบรม หลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวก...
14 ธ.ค. 2562 อ่านต่อ
คณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภ...
13 ธ.ค. 2562 อ่านต่อ
คณาอาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าศึกษาดููงานศาลปกครอง...
12 ธ.ค. 2562 อ่านต่อ
คณะนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าศึกษาดูงานศาลปกครองระยอง...
11 ธ.ค. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองภูมิภาคเข้าร่วมพิธีต่างๆ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บ...
6 ธ.ค. 2562 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเด...
6 ธ.ค. 2562 อ่านต่อ