ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาที่เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนิติกร รุ่นที่ 32 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 นายอติโชค ผลดี เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาที่เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนิติกร รุ่นที่ 32 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จำนวน 56 คน ในการเข้าศึกษาดูงานกระบวนวิธีพิจารณาคดีศาลปกครองที่กลุ่มรับฟ้อง ชั้น 1 ห้องไต่สวน 3 ชั้น 2 และห้องพิจารณาคดี 9 ชั้น 3 โดยมีวิทยากรจากสำนักงานศาลปกครองกลาง รวมทั้งศึกษาดูงานหอสมุดกฎหมายมหาชน และพิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง ชั้น 2 โดยวิทยากรจากสำนักหอสมุดกฎหมายมหาชน ณ อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 


 

:: วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง ::

วันทีประกาศข่าว: 10 ต.ค. 2562ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

รองอธิบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลปกครองสูงสุด...
29 พ.ค. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองสุพรรณบุรี ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมร...
27 พ.ค. 2563 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด ร่วมบริจาคสิ่งของตามโครงการ ศาลปกครองปันสุข... คลายทุกข์จากใจ...
27 พ.ค. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองขอนแก่น ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมร...
26 พ.ค. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองภูเก็ต ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษ...
20 พ.ค. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองยะลา เข้าร่วมบันทึกเทปกล่าวอาเศียรวาท ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เน...
20 พ.ค. 2563 อ่านต่อ