ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาที่เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนิติกร รุ่นที่ 32 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 นายอติโชค ผลดี เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาที่เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนิติกร รุ่นที่ 32 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จำนวน 56 คน ในการเข้าศึกษาดูงานกระบวนวิธีพิจารณาคดีศาลปกครองที่กลุ่มรับฟ้อง ชั้น 1 ห้องไต่สวน 3 ชั้น 2 และห้องพิจารณาคดี 9 ชั้น 3 โดยมีวิทยากรจากสำนักงานศาลปกครองกลาง รวมทั้งศึกษาดูงานหอสมุดกฎหมายมหาชน และพิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง ชั้น 2 โดยวิทยากรจากสำนักหอสมุดกฎหมายมหาชน ณ อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 


 

:: วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง ::

วันทีประกาศข่าว: 10 ต.ค. 2562ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

สำนักงานศาลปกครอง ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ...
23 ต.ค. 2562 อ่านต่อ
คณะตุลาการศาลปกครอง และข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว...
23 ต.ค. 2562 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลา และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจ...
23 ต.ค. 2562 อ่านต่อ
คณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรนิติกร รุ่นที่ 33 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ศึ...
21 ต.ค. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ...
21 ต.ค. 2562 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด เดินทางไปถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยา...
18 ต.ค. 2562 อ่านต่อ