ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
พิธีทำบุญทำบุญวันครบรอบ 18 ปี วันเปิดทำการศาลปกครองนครราชสีมา

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 ศาลปกครองนครราชสีมาจัดพิธีทำบุญวันครบรอบ 18 ปี วันเปิดทำการศาลปกครองนครราชสีมา โดยมีอธิบดีศาลปกครองนครราชสีมาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะตุลาการและบุคลากรสำนักงานศาลปกครองนครราชสีมาเข้าร่วมพิธี ในการนี้อธิบดีศาลปกครองนครราชสีมา คณะตุลาการและผู้บริหารสำนักงานฯ ได้มอบทุนส่งเสริมการศึกษาให้กับบุตรของบุคลากรในสำนักงานฯ และมอบรางวัลในกิจกรรม Big Cleaning Day ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 ศาลปกครองนครราชสีมา

วันทีประกาศข่าว: 9 ต.ค. 2562ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

อาจารย์และนิสิตชั้นปีที่ 3 คณะนิติศาสตร์และการปกครอง มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต เข้าศึกษาดูงานอาคารศาลปกครอง ...
17 ม.ค. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองเพชรบุรีจัดพิธีทำบุญครบรอบ 5 ปี ศาลปกครองเพชรบุรี...
17 ม.ค. 2563 อ่านต่อ
กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างตุลาการกับพนักงานคดีปกครองและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง...
16 ม.ค. 2563 อ่านต่อ
อธิบดีศาลปกครองสุพรรณบุรี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครองแก่คณะศึกษาดูงานจา...
16 ม.ค. 2563 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ...
16 ม.ค. 2563 อ่านต่อ
ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองที่ ก.ศป.รับรอง รุ่นที่ 1 (ภูเก็ต) ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทย...
16 ม.ค. 2563 อ่านต่อ