ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมหลักสูตประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 48

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กำหนดจัดโครงการอบรมหลักสูตประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 48 ระหว่างวันจันทร์ที่ 23 กันยายน ถึงวันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 ณ  ห้องบรรยาย 211 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยได้เรียนเชิญ นายอติโชค ผลดี เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมฯ ระหว่างเวลา 17.00 น.  ทั้งนี้ หลักสูตรการอบรมดังกล่าว เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักงานศาลปกครอง และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ได้ดำเนินการมา 47 รุ่น ปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 48

วันทีประกาศข่าว: 24 ก.ย. 2562







ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

สำนักงานศาลปกครอง ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ...
23 ต.ค. 2562 อ่านต่อ
คณะตุลาการศาลปกครอง และข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว...
23 ต.ค. 2562 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลา และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจ...
23 ต.ค. 2562 อ่านต่อ
คณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรนิติกร รุ่นที่ 33 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ศึ...
21 ต.ค. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ...
21 ต.ค. 2562 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด เดินทางไปถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยา...
18 ต.ค. 2562 อ่านต่อ