ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมหลักสูตประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 48

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กำหนดจัดโครงการอบรมหลักสูตประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 48 ระหว่างวันจันทร์ที่ 23 กันยายน ถึงวันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 ณ  ห้องบรรยาย 211 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยได้เรียนเชิญ นายอติโชค ผลดี เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมฯ ระหว่างเวลา 17.00 น.  ทั้งนี้ หลักสูตรการอบรมดังกล่าว เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักงานศาลปกครอง และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ได้ดำเนินการมา 47 รุ่น ปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 48

วันทีประกาศข่าว: 24 ก.ย. 2562ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ศาลปกครองภูเก็ต ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษ...
20 พ.ค. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองยะลา เข้าร่วมบันทึกเทปกล่าวอาเศียรวาท ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เน...
20 พ.ค. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองสงขลาร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานเนื่องในวันอาภากร...
19 พ.ค. 2563 อ่านต่อ
ตัวแทนประชาชนตำบลม่วงงามยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองสงขลา ขอให้ยุติการดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมชายหาดม่วงงาม ...
14 พ.ค. 2563 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด พร้อมคณะตุลาการศาลปกครอง และผู้บริหารสำนักงานศาลปกครอง เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาศิรพาทถวายพ...
14 พ.ค. 2563 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด พร้อมด้วยภริยา ถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และร...
4 พ.ค. 2563 อ่านต่อ