ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อธิบดีศาลปกครองยะลา ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยาย หัวข้อ หลักปฏิบัติราชการจากคดีปกครองในกรณีการทุจริตคอร์รัปชั่นในภาครัฐ ผลประโยชน์ทับซ้อน และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 นายสุชาติ ศรีวรกร อธิบดีศาลปกครองยะลา ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายในหัวข้อ หลักปฏิบัติราชการจากคดีปกครองในกรณีการทุจริตคอร์รัปชั่นในภาครัฐ ผลประโยชน์ทับซ้อน และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุมศรียาลอ ชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

 

ข้อมูลและภาพข่าว สำนักงานศาลปกครองยะลา

วันทีประกาศข่าว: 11 ก.ย. 2562ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

อาจารย์และนิสิตชั้นปีที่ 3 คณะนิติศาสตร์และการปกครอง มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต เข้าศึกษาดูงานอาคารศาลปกครอง ...
17 ม.ค. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองเพชรบุรีจัดพิธีทำบุญครบรอบ 5 ปี ศาลปกครองเพชรบุรี...
17 ม.ค. 2563 อ่านต่อ
กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างตุลาการกับพนักงานคดีปกครองและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง...
16 ม.ค. 2563 อ่านต่อ
อธิบดีศาลปกครองสุพรรณบุรี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครองแก่คณะศึกษาดูงานจา...
16 ม.ค. 2563 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ...
16 ม.ค. 2563 อ่านต่อ
ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองที่ ก.ศป.รับรอง รุ่นที่ 1 (ภูเก็ต) ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทย...
16 ม.ค. 2563 อ่านต่อ