ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อธิบดีศาลปกครองยะลา ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยาย หัวข้อ หลักปฏิบัติราชการจากคดีปกครองในกรณีการทุจริตคอร์รัปชั่นในภาครัฐ ผลประโยชน์ทับซ้อน และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 นายสุชาติ ศรีวรกร อธิบดีศาลปกครองยะลา ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายในหัวข้อ หลักปฏิบัติราชการจากคดีปกครองในกรณีการทุจริตคอร์รัปชั่นในภาครัฐ ผลประโยชน์ทับซ้อน และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุมศรียาลอ ชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

 

ข้อมูลและภาพข่าว สำนักงานศาลปกครองยะลา

วันทีประกาศข่าว: 11 ก.ย. 2562ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

สำนักงานศาลปกครอง จัดโครงการสัมมนาเรื่อง การนำกระบวนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครอง...
20 ก.ย. 2562 อ่านต่อ
อธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนักศึกษาและอาจารย์จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ในการเข้าศึกษาดูงานที่ศาลปกครอ...
20 ก.ย. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ของจัดหวัดสุพรรณบุรี ...
20 ก.ย. 2562 อ่านต่อ
นิสิตจากวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าศึกษาดูงานที่ศาลปกครองสงขลา...
19 ก.ย. 2562 อ่านต่อ
นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศึกษาดูงานศาลปกครองอุบลราชธานี...
19 ก.ย. 2562 อ่านต่อ
การลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างศาลปกครองและองค์การกฎหมายมหาชนแห่งยุโรป ฉบับที่ ๔ ...
18 ก.ย. 2562 อ่านต่อ