ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ศาลปกครองเพิ่มทางเลือกใหม่ในการอำนวยความยุติธรรม โดยเปิดให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองได้หวังให้เป็นทางเลือกใหม่ของการระงับข้อพิพาทที่เรียบง่าย ได้ผลเร็วและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างคู่กรณีทุกฝ่าย

            ในวันที่ 9 กันยายน 2562 นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด ได้ให้เกียรติแถลงข่าวต่อสื่อมวลเนื่องในโอกาสที่ศาลปกครองได้เปิดดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครอง ในการนี้นายบุญอนันต์ วรรณพานิชย์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ในฐานะประธานกรรมการยกร่างอนุบัญญัติและเตรียมความพร้อมศาลปกครองในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ได้ให้เกียรติกล่าวอธิบายเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครอง พร้อมตอบข้อซักถามต่างๆ ต่อสื่อมวลชน ณ ห้องสัมมนา 2 ชั้น B1 อาคารศาลปกครอง 

 


นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด ได้ให้เกียรติแถลงข่าวต่อสื่อมวล


นายบุญอนันต์ วรรณพานิชย์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ในฐานะประธานกรรมการยกร่างอนุบัญญัติ
และเตรียมความพร้อมศาลปกครองในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ได้ให้เกียรติอธิบายถึงหลักการว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และตอบข้อซักถามต่างๆ ด้วย
 
นางสาวสายทิพย์ สุคติพันธ์
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองนครศรีธรรมราช ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง
ได้ให้เกียรติอธิบายเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ย ให้แก่คณะสื่อมวลชน


วันทีประกาศข่าว: 9 ก.ย. 2562

เอกสารประกอบ
วิดีโอประกอบ

ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

อาจารย์และนิสิตชั้นปีที่ 3 คณะนิติศาสตร์และการปกครอง มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต เข้าศึกษาดูงานอาคารศาลปกครอง ...
17 ม.ค. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองเพชรบุรีจัดพิธีทำบุญครบรอบ 5 ปี ศาลปกครองเพชรบุรี...
17 ม.ค. 2563 อ่านต่อ
กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างตุลาการกับพนักงานคดีปกครองและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง...
16 ม.ค. 2563 อ่านต่อ
อธิบดีศาลปกครองสุพรรณบุรี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครองแก่คณะศึกษาดูงานจา...
16 ม.ค. 2563 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ...
16 ม.ค. 2563 อ่านต่อ
ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองที่ ก.ศป.รับรอง รุ่นที่ 1 (ภูเก็ต) ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทย...
16 ม.ค. 2563 อ่านต่อ