ขนาดอักษร

ศาลปกครองจัดการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง ศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Admincourt) เพื่อการพัฒนาคุณภาพของกระบวนการยุติธรรมทางปกครองในประเทศไทย ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับ มูลนิธิคอนราดอาเดนาวร์ ประจำภูมิภาคเอเชีย (สิงคโปร์)

ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2562 ศาลปกครองจัดการเสวนาทางวิชาการ
เรื่อง ศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Admincourt) เพื่อการพัฒนาคุณภาพของกระบวนการยุติธรรมทางปกครองในประเทศไทย
ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับ มูลนิธิคอนราดอาเดนาวร์ ประจำภูมิภาคเอเชีย (สิงคโปร์)


วันที่ 11 มิถุนายน 2562 นายชาญชัย แสวงศักดิ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการเสวนาทางวิชาการ
เรื่อง “ศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Admincourt) เพื่อการพัฒนาคุณภาพของกระบวนการยุติธรรมทางปกครองในประเทศไทย
ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมูลนิธิคอนราดอาเดนาวร์ ประจำภูมิภาคเอเชีย (สิงคโปร์)” 

โดยมีคณะตุลาการศาลปกครอง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องรับฟังการเสวนาโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ ห้องสัมมนา ชั้น 11 อาคารศาลปกครอง กรุงเทพมหานคร 


Mrs. Gisela ELSNER ผู้อำนวยการโครงการด้านนิติรัฐ มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประจำภูมิภาคเอเซีย (สิงคโปร์)
ร่วมกล่าวเปิดการเสวนาดังกล่าวด้วย


Honorable President Brigitte PHÉMOLANT ประธานศาลปกครองชั้นอุทธรณ์แห่งเมืองนองส์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส
ได้ให้เกียรติบรรยายหัวข้อ เทคโนโลยีสารสนเทศกับกระบวนพิจารณาคดีและการบริหารจัดการคดี

 

Honorable Judge Kiri YI ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ ศาลชั้นต้นประจำเขตกวางจู สาธารณรัฐเกาหลี
ได้ให้เกียรติบรรยายหัวข้อ หลักการและแนวคิดสำคัญในการออกแบบและพัฒนาศาลอิเล็กทรอนิกส์และศาลอัจฉริยะในสาธารณรัฐเกาหลี

 

Ms. Jessica Der Matossian ผู้อำนวยการ (ฝ่ายดิจิทัล) ศาลสูงสุดแห่งสหพันธรัฐ (ประจำรัฐ News South Wales) เครือรัฐออสเตรเลีย
บรรยายหัวข้อ ระบบศาล กระบวนการยุติธรรม และวิธีพิจาณาคดีในเครือรัฐออสเตรเลีย

        โดยการบรรยายในวันนี้เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพของกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ผ่านระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Admincourt) ในเรื่องบริหารจัดการระบบ e-court การบริหารจัดการข้อมูล Big Data การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนพิจารณาคดี (กรณีตัวอย่างการพิจารณาผ่านระบบอิเล็กทรอกนิกส์ e-court จากต่างประเทศ) รวมถึงการบริหารความปลอดภัยและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกระบวนการยุติธรรม แนวคิดการพัฒนาระบบ คำนวณต้นทุนค่าใช้จ่าย และมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

          ซึ่งระบบ e-court ในต่างประเทศนั้นถือว่าได้ประสบความสำเร็จในการดำเนินกระบวนการยุติธรรมด้วยการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการสนับสนุนการดำเนินงาน ทั้งนี้จากการเสวนาดังกล่าวจะสามารถนำความรู้ ประสบการณ์ แนวความคิด มาพัฒนาคุณภาพของกระบวนการยุติธรรมทางปกครองของศาลปกครองได้ต่อไปในอนาคต 

 

ข้อมูลและภาพข่าว : สำนักประชาสัมพันธ์และวิทยาลัยตุลาการและข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง

วันทีประกาศข่าว: 11 มิ.ย. 2562ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

สำนักงานศาลปกครองภูเก็ต จัดกิจกรรมรวมพลังต่อต้านการทุจริตของสำนักงานศาลปกครองภูเก็ต ประจำปี พ.ศ. 2562...
26 มิ.ย. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมรวมพลังต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2562...
26 มิ.ย. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรีจัดกิจกรรมรวมพลังต่อต้านการทุจริตของสำนักงานศาลปกครอง ประจำปี พ.ศ. 2562...
25 มิ.ย. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์จัดกิจกรรมรวมพลังต่อต้านทุจริต ประจำปี ๒๕๖๒...
25 มิ.ย. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่อยู่บริเวณพื้นที่จัดกิจกรรมและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อหารือร่...
25 มิ.ย. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองขอนแก่นจัดกิจกรรมรวมพลังต่อต้านการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2562...
24 มิ.ย. 2562 อ่านต่อ