ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
สำนักงานศาลปกครองจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลปกครองและมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประจำภูมิภาคเอเซีย (สิงคโปร์)

     สำนักงานศาลปกครองจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Technical Cooperation Agreement-Signing Ceremony) ระหว่างสำนักงานศาลปกครองและมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประจำภูมิภาคเอเซีย (สิงคโปร์) โดยนายอติโชค ผลดี เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง และ Mrs. Gisela ELSNER ผู้อำนวยการโครงการด้านนิติรัฐ  มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประจำภูมิภาคเอเซีย (สิงคโปร์) เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม Best Western Plus Wanda Grand Hotel

วันทีประกาศข่าว: 11 มิ.ย. 2562ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

สำนักงานศาลปกครอง จัดโครงการสัมมนาเรื่อง การนำกระบวนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครอง...
20 ก.ย. 2562 อ่านต่อ
อธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนักศึกษาและอาจารย์จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ในการเข้าศึกษาดูงานที่ศาลปกครอ...
20 ก.ย. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ของจัดหวัดสุพรรณบุรี ...
20 ก.ย. 2562 อ่านต่อ
นิสิตจากวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าศึกษาดูงานที่ศาลปกครองสงขลา...
19 ก.ย. 2562 อ่านต่อ
นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศึกษาดูงานศาลปกครองอุบลราชธานี...
19 ก.ย. 2562 อ่านต่อ
การลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างศาลปกครองและองค์การกฎหมายมหาชนแห่งยุโรป ฉบับที่ ๔ ...
18 ก.ย. 2562 อ่านต่อ