ขนาดอักษร

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ศึกษาดูงานศาลปกครองสงขลา


     วันที่ 15 พฤษภาคม 2562  นายไพโรจน์ มินเด็น อธิบดีศาลปกครองสงขลา ได้ให้เกียรติบรรยายวิชาการในหัวข้อ ขั้นตอนและกระบวนวิธีพิจารณาคดีในศาลปกครอง ให้แก่คณาจารย์ นักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 50 คน เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน เยี่ยมชมห้องพิจารณาคดี ในการนี้ นายจำนงค์ ถาวรวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองสงขลา ร่วมให้การต้อนรับด้วย ณ อาคารศาลปกครองสงขลา

วันทีประกาศข่าว: 16 พ.ค. 2562ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ศาลปกครองร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม...
27 พ.ค. 2562 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด ตุลาการศาลปกครอง ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานศาลปกครอง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาศาลปกครอง ...
26 พ.ค. 2562 อ่านต่อ
สวัสดิการสำนักงานศาลปกครองเพชรบุรี จัดโครงการอบรมหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่ว...
24 พ.ค. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองนครสวรรค์ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเ...
24 พ.ค. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองพิษณุโลกร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉล...
24 พ.ค. 2562 อ่านต่อ
สวัสดิการสำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ จัดอบรมหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับหลักปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง...
24 พ.ค. 2562 อ่านต่อ