ขนาดอักษร

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุน อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา ในกิจกรรมศาลปกครอง-ศิริราช เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุน อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา" ในกิจกรรม "ศาลปกครอง-ศิริราช เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
(1) นางสาวรัชดาภรณ์ มีแก้ว โทร. 02 141 0920/08 7516 1599
(2) นางสาวเสาวลีย์ ทิพย์รักษ์ โทร. 02 141 0924/09 0935 2602

วันทีประกาศข่าว: 15 พ.ค. 2562ภาพประกอบข่าว
ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ศาลปกครองร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม...
27 พ.ค. 2562 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด ตุลาการศาลปกครอง ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานศาลปกครอง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาศาลปกครอง ...
26 พ.ค. 2562 อ่านต่อ
สวัสดิการสำนักงานศาลปกครองเพชรบุรี จัดโครงการอบรมหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่ว...
24 พ.ค. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองนครสวรรค์ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเ...
24 พ.ค. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองพิษณุโลกร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉล...
24 พ.ค. 2562 อ่านต่อ
สวัสดิการสำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ จัดอบรมหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับหลักปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง...
24 พ.ค. 2562 อ่านต่อ