ขนาดอักษร

พิธีเปิดห้องจัดแสดงหนังสือกฎหมายภาษาเกาหลี เคเลานจ์ K-Lounge ณ หอสมุดกฎหมายมหาชน

 

     วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 สำนักงานศาลปกครองจัดพิธีเปิดห้องจัดแสดงหนังสือกฎหมายภาษาเกาหลี เคเลานจ์ K-Lounge ณ หอสมุดกฎหมายมหาชน โดยได้รับเกียรติจากนาย ปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด ฯพณฯ อี อุก ฮ็อน ( H.E. Mr.Lee Wook-hoen) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย พร้อมด้วยนาย คยอง ชิก ฮา ( Mr. Kyung Sik Ha) ประธานบริษัทโพสโค (ไทยแลนด์) จำกัด (ผู้ให้การสนับสนุน) โดยมีคณะตุลาการศาลปกครอง และคณะผู้บริหารสำนักงานศาลปกครองร่วมเป็นสักขีพยาน ทั้งนี้ห้องจัดแสดงดังกล่าวจะเป็นพื้นที่การให้บริการความรู้ (หนังสือกฎหมายภาษาเกาหลี ศิลปะ และวัฒนธรรมเกาหลี)  แก่บุคลากรของศาลปกครอง สำนักงานศาลปกครอง ตลอดจนนิสิต นักศึกษา ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการต่อไป

 

 

ภาพและข้อมูลโดย สำนักหอสมุดกฎหมายมหาชน

วันทีประกาศข่าว: 14 พ.ค. 2562ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ศาลปกครองร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม...
27 พ.ค. 2562 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด ตุลาการศาลปกครอง ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานศาลปกครอง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาศาลปกครอง ...
26 พ.ค. 2562 อ่านต่อ
สวัสดิการสำนักงานศาลปกครองเพชรบุรี จัดโครงการอบรมหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่ว...
24 พ.ค. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองนครสวรรค์ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเ...
24 พ.ค. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองพิษณุโลกร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉล...
24 พ.ค. 2562 อ่านต่อ
สวัสดิการสำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ จัดอบรมหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับหลักปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง...
24 พ.ค. 2562 อ่านต่อ