ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
โครงการอบรมหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับวินัยการเงินการคลัง โดยสวัสดิการสำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี

     นายสุรัตน์ พุ่มพวง อธิบดีศาลปกครองอุบลราชธานี กล่าวเปิดโครงการอบรมหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับวินัยการเงินการคลัง แก่บุคคลภายนอก จัดโครงการอบรมโดยสวัสดิการสำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี  ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2562 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากศาลปกครอง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินดังนี้  1.ศาสตร์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุด 2.นายธนพล โกมารกุล ณ นคร ผู้อำนวยการสำนักวินัยทางการเงินและการคลัง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

วันทีประกาศข่าว: 25 เม.ย. 2562ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

คณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรนิติกร รุ่นที่ 33 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ศึ...
21 ต.ค. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ...
21 ต.ค. 2562 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด เดินทางไปถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยา...
18 ต.ค. 2562 อ่านต่อ
นักศึกษาสาขารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าศึกษาดูงานศาลปกครองนครสวรรค์ ...
18 ต.ค. 2562 อ่านต่อ
ประกาศ ก.ศป. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด...
17 ต.ค. 2562 อ่านต่อ
เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ให้การต้อนรับคณะจากกรมศุลกากร ในการร่วมกันหารือเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรอบรมกฎหมายปกครอง ระหว...
16 ต.ค. 2562 อ่านต่อ