ขนาดอักษร

สำนักงานศาลปกครอง แจ้งปิดปรับปรุงระบบสารสนเทศ

 สำนักงานศาลปกครอง แจ้งปิดปรับปรุงระบบสารสนเทศ

      ในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป สำนักงานศาลปกครองจะดำเนินการปิดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมดของสำนักงานศาลปกครอง รวมทั้งระบบการสืบค้นข้อมูล คำสั่งหรือคำพิพากษาศาลปกครองผ่านเว็บไซต์ของศาลปกครอง และแอปพลิเคชันของศาลปกครอง เพื่อปรับปรุงระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย และจะเปิดให้บริการได้ตามปกติในวันอาทิตย์ที่  17 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 เป็นต้นไป 
     จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

 

                                                    

ช่องทางติดตามข่าวสารต่างๆ
Facebook สำนักงานศาลปกครอง คลิก
Line@สำนักงานศาลปกครอง คลิก
สายด่วนศาลปกครอง 1355

วันทีประกาศข่าว: 15 มี.ค. 2562ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยและคณะ เข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลปกครองสูงสุด...
19 มี.ค. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองระยอง ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก...
19 มี.ค. 2562 อ่านต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ดูงานศาลปกครองนครราชสีมา...
18 มี.ค. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน...
18 มี.ค. 2562 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุดมอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 “ปีแห่งการ...
18 มี.ค. 2562 อ่านต่อ
สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนยื่นต่อศาลปกครองพิษณุโลก ขอให้เพิกถอนการอนุญาตให้ทำถนนในสวนเฉลิมพระเกียรติฯ...
14 มี.ค. 2562 อ่านต่อ