ขนาดอักษร

สำนักงานศาลปกครองร่วมการเสวนาทางวิชาการ “ถอดบทเรียนคดีสิ่งแวดล้อม ตอน อุทาหรณ์ ฝุ่น PM 2.5” เนื่องในโอกาสการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง สำนักงานศาลปกครอง กับมหาวิทยาลัยมหิดล

      ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 สำนักงานศาลปกครองร่วมการเสวนาทางวิชาการ “ถอดบทเรียนคดีสิ่งแวดล้อม ตอน อุทาหรณ์ ฝุ่น PM 2.5” เนื่องในโอกาสการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง สำนักงานศาลปกครอง กับ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับเกียรติจากนายสุเมธ รอยกุลเจริญ ประธานแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณในศาลปกครองสูงสุด และนางมณีวรรณ พรหมน้อย ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด ร่วมเป็นวิทยากร ทั้งนี้ยังได้มีการจัดให้มีนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครอง  ณ ห้องเธียเตอร์ 4224 ชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันทีประกาศข่าว: 14 มี.ค. 2562ภาพประกอบข่าว
ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

สวัสดิการสำนักงานศาลปกครองเพชรบุรี จัดโครงการอบรมหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่ว...
24 พ.ค. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองนครสวรรค์ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเ...
24 พ.ค. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองพิษณุโลกร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉล...
24 พ.ค. 2562 อ่านต่อ
สวัสดิการสำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ จัดอบรมหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับหลักปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง...
24 พ.ค. 2562 อ่านต่อ
ขอเชิญร่วมกิจกรรม ศาลปกครอง-ศิริราช เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก...
24 พ.ค. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองสงขลาจัดกิจกรรมปรับภูมิทัศน์ศาลปกครองสงขลาเป็นพื้นที่สีเขียว จัดพิธีเปิดมุมบริการประชาชนและบุคลากรสำนักงานฯ พร้...
23 พ.ค. 2562 อ่านต่อ