ขนาดอักษร

สำนักงานศาลปกครองร่วมการเสวนาทางวิชาการ “ถอดบทเรียนคดีสิ่งแวดล้อม ตอน อุทาหรณ์ ฝุ่น PM 2.5” เนื่องในโอกาสการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง สำนักงานศาลปกครอง กับมหาวิทยาลัยมหิดล

      ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 สำนักงานศาลปกครองร่วมการเสวนาทางวิชาการ “ถอดบทเรียนคดีสิ่งแวดล้อม ตอน อุทาหรณ์ ฝุ่น PM 2.5” เนื่องในโอกาสการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง สำนักงานศาลปกครอง กับ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับเกียรติจากนายสุเมธ รอยกุลเจริญ ประธานแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณในศาลปกครองสูงสุด และนางมณีวรรณ พรหมน้อย ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด ร่วมเป็นวิทยากร ทั้งนี้ยังได้มีการจัดให้มีนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครอง  ณ ห้องเธียเตอร์ 4224 ชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันทีประกาศข่าว: 14 มี.ค. 2562ภาพประกอบข่าว
ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยและคณะ เข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลปกครองสูงสุด...
19 มี.ค. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองระยอง ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก...
19 มี.ค. 2562 อ่านต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ดูงานศาลปกครองนครราชสีมา...
18 มี.ค. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน...
18 มี.ค. 2562 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุดมอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 “ปีแห่งการ...
18 มี.ค. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครอง แจ้งปิดปรับปรุงระบบสารสนเทศ...
15 มี.ค. 2562 อ่านต่อ