ขนาดอักษร

คณะผู้วิจัยจากประเทศญี่ปุ่นเข้าสัมภาษณ์ข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำงานวิจัยเกี่ยวกับระบบกฎหมายปกครองของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

          เมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 – 16.00 น. คณะผู้วิจัยจากสถาบันวิจัยมิตซูบิชิ (Mitsubishi Research Institute) ประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วยผู้แทนจากกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารแห่งประเทศญี่ปุ่น (Ministry of Internal Affairs and Communications-MIC) ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยชินชู (Shinshu University) และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าสัมภาษณ์ผู้บริหารของสำนักงานศาลปกครองเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการศึกษาวิจัย เรื่อง “ระบบกฎหมายปกครองของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารศาลปกครอง

วันทีประกาศข่าว: 14 มี.ค. 2562ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยและคณะ เข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลปกครองสูงสุด...
19 มี.ค. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองระยอง ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก...
19 มี.ค. 2562 อ่านต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ดูงานศาลปกครองนครราชสีมา...
18 มี.ค. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน...
18 มี.ค. 2562 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุดมอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 “ปีแห่งการ...
18 มี.ค. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครอง แจ้งปิดปรับปรุงระบบสารสนเทศ...
15 มี.ค. 2562 อ่านต่อ