ขนาดอักษร

คณะผู้วิจัยจากประเทศญี่ปุ่นเข้าสัมภาษณ์ข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำงานวิจัยเกี่ยวกับระบบกฎหมายปกครองของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

          เมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 – 16.00 น. คณะผู้วิจัยจากสถาบันวิจัยมิตซูบิชิ (Mitsubishi Research Institute) ประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วยผู้แทนจากกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารแห่งประเทศญี่ปุ่น (Ministry of Internal Affairs and Communications-MIC) ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยชินชู (Shinshu University) และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าสัมภาษณ์ผู้บริหารของสำนักงานศาลปกครองเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการศึกษาวิจัย เรื่อง “ระบบกฎหมายปกครองของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารศาลปกครอง

วันทีประกาศข่าว: 14 มี.ค. 2562ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

สวัสดิการสำนักงานศาลปกครองเพชรบุรี จัดโครงการอบรมหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่ว...
24 พ.ค. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองนครสวรรค์ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเ...
24 พ.ค. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองพิษณุโลกร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉล...
24 พ.ค. 2562 อ่านต่อ
สวัสดิการสำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ จัดอบรมหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับหลักปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง...
24 พ.ค. 2562 อ่านต่อ
ขอเชิญร่วมกิจกรรม ศาลปกครอง-ศิริราช เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก...
24 พ.ค. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองสงขลาจัดกิจกรรมปรับภูมิทัศน์ศาลปกครองสงขลาเป็นพื้นที่สีเขียว จัดพิธีเปิดมุมบริการประชาชนและบุคลากรสำนักงานฯ พร้...
23 พ.ค. 2562 อ่านต่อ