ขนาดอักษร

ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งระงับคำสั่งของศาลปกครองภูเก็ตที่มีคำสั่งทุเลาการบังคับตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลปกครองสูงสุดจะมีคำสั่งอุทธรณ์ (กรณีการกำหนดจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน)

         เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งคำร้องที่ 44/2562 ในคดีที่นายนิพนธ์  สมเหมาะ ฟ้องกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ขอเพิกถอนประกาศลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561 เรื่อง การกำหนดจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าไปในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันและประกาศลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561 เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการสำหรับยานพาหนะประเภทเรือที่เข้าไปในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันและมีคำขอให้ศาลทุเลาการบังคับตามประกาศทั้งสองฉบับ ซึ่งศาลปกครองภูเก็ตได้มีคำสั่งทุเลาการบังคับ ตามประกาศ ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561 เรื่อง การกำหนดจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าไปในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันตามคำขอของผู้ฟ้องคดี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 ไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดและมีคำขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งระงับคำสั่งของศาลปกครองภูเก็ตไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลปกครองสูงสุดจะมีคำสั่งอุทธรณ์ ... อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเอกสารแนบ

 

-----------------------------------------------------

ช่องทางติดตามข่าวสารต่างๆ
Facebook สำนักงานศาลปกครอง คลิก
Line@สำนักงานศาลปกครอง คลิก
สายด่วนศาลปกครอง 1355

 

วันทีประกาศข่าว: 13 มี.ค. 2562

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยและคณะ เข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลปกครองสูงสุด...
19 มี.ค. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองระยอง ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก...
19 มี.ค. 2562 อ่านต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ดูงานศาลปกครองนครราชสีมา...
18 มี.ค. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน...
18 มี.ค. 2562 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุดมอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 “ปีแห่งการ...
18 มี.ค. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครอง แจ้งปิดปรับปรุงระบบสารสนเทศ...
15 มี.ค. 2562 อ่านต่อ