ขนาดอักษร

พิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักงานศาลปกครองกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

       เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานศาลปกครอง จัดพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักงานศาลปกครองกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีนายสะเทื้อน ชูสกุล อธิบดีศาลปกครองนครศรีธรรมราช ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและพิธีลงนามฯ นายอติโชค ผลดี รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง พร้อมด้วยผศ.ดร. วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมลงนามฯ นายบรรยาย นาคยศ รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง และผศ. นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นผู้ร่วมลงนามสักขีพยาน ณ ห้องราชาวดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

        ทั้งนี้ ในวันดังกล่าวสำนักงานศาลปกครองได้มีการจัดเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ศาลปกครองกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและประโยชน์สาธารณะ” โดยมีผู้ร่วมเสวนา 4 ท่าน ประกอบด้วย 1) นายวชิระ ชอบแต่ง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองภูเก็ต 2) ดร.สายทิพย์ สุคติพันธ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองนครศรีธรรมราช 3) ผศ.นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี 4) ดร. อัคคกร ไชยพงษ์ หัวหน้าหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี และดำเนินเสวนาโดยนายอมรเทพ เกตุแก้ว พนักงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษ สำนักงานศาลปกครองปกครองนครศรีธรรมราช

 

ภาพข่าว : สำนักงานศาลปกครองนครศรีธรรมราช

เนื้อข่าว : วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง

 

 

วันทีประกาศข่าว: 11 ก.พ. 2562ภาพประกอบข่าว
ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง...
11 เม.ย. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองพิษณุโลก ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์สระสองห้อง และพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดพิษณุโลก...
11 เม.ย. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2562...
11 เม.ย. 2562 อ่านต่อ
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของสำนักงานศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561...
11 เม.ย. 2562 อ่านต่อ
อธิบดีศาลปกครองสุพรรณบุรีร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำสรงมุรธาภิเษก และน้ำอภิเษก เพื่อใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระ...
10 เม.ย. 2562 อ่านต่อ
อธิบดีศาลปกครองยะลาร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิ...
10 เม.ย. 2562 อ่านต่อ