ขนาดอักษร

สำนักงานศาลปกครองได้จัดโครงการบรรยายทางวิชาการ หัวข้อ “ความรับผิดของฝ่ายปกครอง”

       

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562  สำนักงานศาลปกครองได้จัดโครงการบรรยายทางวิชาการ หัวข้อ “ความรับผิดของฝ่ายปกครอง” โดยศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ฌอง - ปิแยร์ เตโรง (Prof. Honoraire Jean - Pierre THERON) จากมหาวิทยาลัยตูลูส 1 กาปิตอล สาธารณรัฐฝรั่งเศส ณ ห้องสัมมนา  2 (แนวลาด) ชั้นบี1 อาคารศาลปกครอง โดยจัดให้มีการถ่ายทอดการบรรยายทางวิชาการผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO - Conference) ไปยังสำนักงานศาลปกครองในภูมิภาคทุกแห่ง 

ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น และผู้แปล ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
กับศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ฌอง - ปิแยร์ เตโรง (Prof. Honoraire Jean - Pierre THERON)
มหาวิทยาลัยตูลูส 1 กาปิตอล สาธารณรัฐฝรั่งเศส

วันทีประกาศข่าว: 7 ก.พ. 2562ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง...
11 เม.ย. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองพิษณุโลก ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์สระสองห้อง และพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดพิษณุโลก...
11 เม.ย. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2562...
11 เม.ย. 2562 อ่านต่อ
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของสำนักงานศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561...
11 เม.ย. 2562 อ่านต่อ
อธิบดีศาลปกครองสุพรรณบุรีร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำสรงมุรธาภิเษก และน้ำอภิเษก เพื่อใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระ...
10 เม.ย. 2562 อ่านต่อ
อธิบดีศาลปกครองยะลาร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิ...
10 เม.ย. 2562 อ่านต่อ