ขนาดอักษร

สำนักงานศาลปกครองจัดโครงการบรรยายทางวิชาการ หัวข้อ ความรับผิดของฝ่ายปกครอง โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยตูลุส1 กาปิตอลสาธารณรัฐฝรั่งเศส

     วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานศาลปกครองจัดโครงการบรรยายทางวิชาการ หัวข้อ ความรับผิดของฝ่ายปกครอง โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ ฌอง-ปิแยร์ เตโรง วิทยากรจากมหาวิทยาลัยตูลุส1 กาปิตอลสาธารณรัฐฝรั่งเศส เป็นผู้บรรยาย โดยมีตุลาการศาลปกครอง และบุคลากรของสำนักงานศาลปกครองเข้ารับฟังการบรรยายดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น B1 อาคารศาลปกครอง ทั้งนี้ได้จัดให้มีการถ่ายทอดการบรรยายดังกล่าว ผ่าน VDO-Conference ไปยังสำนักงานศาลปกครองในภูมิภาคทุกแห่งด้วย

วันทีประกาศข่าว: 6 ก.พ. 2562ภาพประกอบข่าว
ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ประกาศ ก.ศป. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น...
20 ก.พ. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองระยอง ร่วมกับโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ โรงเรียนชุมชนวัดทับมา จ.ระยอง...
20 ก.พ. 2562 อ่านต่อ
รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม และคณ...
18 ก.พ. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานีขอเรียนเชิญสมัครเข้ารับการอบรม โครงการอบรมหลักกฎหมายปกครอง และคดีปกครองเกี่ยวกับวินัยการเงิน...
18 ก.พ. 2562 อ่านต่อ
ประกาศคณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง รายชื่อและหมายเลขของบุคคลผู้มีสิทธิได้รับเลือ...
15 ก.พ. 2562 อ่านต่อ
การประชุมเสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม หน่วยงานทางเทคโนโลยีและดิจิทัล และหน่วยงานของรั...
15 ก.พ. 2562 อ่านต่อ