ขนาดอักษร

สำนักงานศาลปกครองจัดโครงการบรรยายทางวิชาการ หัวข้อ ความรับผิดของฝ่ายปกครอง โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยตูลุส1 กาปิตอลสาธารณรัฐฝรั่งเศส

     วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานศาลปกครองจัดโครงการบรรยายทางวิชาการ หัวข้อ ความรับผิดของฝ่ายปกครอง โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ ฌอง-ปิแยร์ เตโรง วิทยากรจากมหาวิทยาลัยตูลุส1 กาปิตอลสาธารณรัฐฝรั่งเศส เป็นผู้บรรยาย โดยมีตุลาการศาลปกครอง และบุคลากรของสำนักงานศาลปกครองเข้ารับฟังการบรรยายดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น B1 อาคารศาลปกครอง ทั้งนี้ได้จัดให้มีการถ่ายทอดการบรรยายดังกล่าว ผ่าน VDO-Conference ไปยังสำนักงานศาลปกครองในภูมิภาคทุกแห่งด้วย

วันทีประกาศข่าว: 6 ก.พ. 2562ภาพประกอบข่าว
ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง...
11 เม.ย. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองพิษณุโลก ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์สระสองห้อง และพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดพิษณุโลก...
11 เม.ย. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2562...
11 เม.ย. 2562 อ่านต่อ
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของสำนักงานศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561...
11 เม.ย. 2562 อ่านต่อ
อธิบดีศาลปกครองสุพรรณบุรีร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำสรงมุรธาภิเษก และน้ำอภิเษก เพื่อใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระ...
10 เม.ย. 2562 อ่านต่อ
อธิบดีศาลปกครองยะลาร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิ...
10 เม.ย. 2562 อ่านต่อ