ขนาดอักษร

สำนักงานศาลปกครองจัดโครงการบรรยายทางวิชาการ หัวข้อ ความรับผิดของฝ่ายปกครอง โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยตูลุส1 กาปิตอลสาธารณรัฐฝรั่งเศส

     วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานศาลปกครองจัดโครงการบรรยายทางวิชาการ หัวข้อ ความรับผิดของฝ่ายปกครอง โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ ฌอง-ปิแยร์ เตโรง วิทยากรจากมหาวิทยาลัยตูลุส1 กาปิตอลสาธารณรัฐฝรั่งเศส เป็นผู้บรรยาย โดยมีตุลาการศาลปกครอง และบุคลากรของสำนักงานศาลปกครองเข้ารับฟังการบรรยายดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น B1 อาคารศาลปกครอง ทั้งนี้ได้จัดให้มีการถ่ายทอดการบรรยายดังกล่าว ผ่าน VDO-Conference ไปยังสำนักงานศาลปกครองในภูมิภาคทุกแห่งด้วย

วันทีประกาศข่าว: 6 ก.พ. 2562ภาพประกอบข่าว
ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ศาลปกครองเชียงใหม่จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ ทักษะความชำนาญงานของพนักงานคดีปกครอง ในรูปแบบการเสวนาระหว่างตุลาการและพนัก...
16 ส.ค. 2562 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุดส่งแจกันดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีเนื่องในงานวันชาติสาธารณรัฐอินเดีย...
16 ส.ค. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์ เข้าร่วมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดนครสวรรค์...
16 ส.ค. 2562 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครอง จัดโครงการบรรยายพิเศษ ครั้งที่ 2/2562 เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562...
15 ส.ค. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองนครสวรรค์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ...
14 ส.ค. 2562 อ่านต่อ
ศาลปกครองนครสวรรค์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเ...
14 ส.ค. 2562 อ่านต่อ